Aktuelnosti

05. juni 2018.
Informacija za kupce električne energije
Vlada FBiH donijela je Odluku o utvrđivanju potrebnog iznosa naknada za podsticanje i jediničnog iznosa naknada za podsticanje proizvodnje električne energije iz OIEiEK za 2018. godinu („Sl. novine F BIH“, broj: 43/18 od 01.06.2018. godine)
04. juni 2018.
Uputa kupcima: Upisivanje broja računa ili reference na uplatnici je obavezno
U okviru aktivnosti unaprjeđenja i informatizacije poslovnih procesa, JP Elektroprivreda BiH obavještava svoje kupce da je došlo do izmjena u plaćanju računa za električnu energiju putem bankovnih i poštanskih uplatnica
30. maj 2018.
EPBiH posjetila kineska agencija Sinosure
Delegacija kineske agencije Sinosure, koja će izvršiti osiguranje kredita China Export-Import Bank za finansiranje Bloka 7 u TE „Tuzla“ u iznosu 613,9 miliona eura, posjetila je JP Elektroprivreda BiH
11. maj 2018.
EPBiH partner novog projekta EU - Upgrade DH
JP Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo posredstvom Sektora za strateški razvoj, učestvuje u novom EU Horizont 2020 projektu Upgrade DH, čiju realizaciju koordinira njemačka kompanija WIP Renewable Energies. Partneri projekta, koji je zvanično počeo 01.maja 2018.godine, uz JP Elektroprivreda BiH su SIG SOLITES (Njemačka), AGFW – Njemačko udruženje toplinarskih kompanija, COWI (Danska), OPTIT (Italija), HERA (Italija), EuroHeat (Belgija), Mašinski fakultet Univerziteta u Zagrebu (Hrvatska), LDHA - Asocijacija kompanija daljinskih grijanja Litvanije I toplinarska kompanija STINKLAI (Litvanija).
10. maj 2018.
Elekroprivreda BiH na Sajmu privrede Tešanj 2018.
Elektroprivreda BiH učestvuje na 14. Međunarodnom sajmu privrednika Tešanj, koji je u prisustvu brojnih privrednika iz Bosne i Hercegovine i inostranstva, predstavnika privrednih komora, javne uprave, međunarodnih organizacija i diplomatskih predstavništava, otvorio Denis Zvizdić predsjedavajući Vijeća ministara BiH. Elektroprivreda BiH će tokom Sajma od 10. do 13.maja, na izložbenom prostoru predstaviti mjere poboljšanja energetske efikasnosti koje se realizuju u okviru projekata unaprjeđenja brige za kupca.
07. maj 2018.
Sporazum o sufinasiranju Idejnog projekta Toplovod Kakanj-Sarajevo
U prostorijama Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH, 07.maja 2018.godine, Bajazit Jašarević, generalni direktor, dr.sc. Senad Salkić, izvršni direktor za kapitalne investicije i dr.sci.oec Fuad Čibukčić, direktor Fond za zaštitu okoliša FBiH potpisali su Sporazum o sufinansiranju izrade Idejnog projekta snabdijevanja toplinskom energijom iz TE ¨Kakanj¨ područja do/i Sarajeva.
30. april 2018.
Četvrti energetski samit
Učesnici Četvrtog energetskog samita u Bosni i Hercegovini, koji je održan u Neumu od 25. do 27. aprila 2018.godine, podcrtali su značaj elektroenergetskog sektora za razvoj BiH i uputili preporuke o potrebi usvojanja okvirne energetske strategije na državnom nivou, unapređenja efikasnosti postupaka ishođenja dozvola za nove elektroenergetske objekte, korištenja obnovljivih izvora energije, poticanja energetske efikasnosti i razvoja tržišta električne energije
26. april 2018.
Za kupce EDSA besplatan pristup internetu
Na naplatnim mjestima Podružnice Elektrodistribucija Sarajevo, kupcima je omogućen pristup internetu, tako da je wifi signal dostupan u široj zoni poslovnica.
23. april 2018.
Elektroprivreda BiH u TOP 10 najpoželjnijih poslodavaca za 2018. godinu
Elektroprivreda BiH plasirana je u TOP tri najpoželjnija poslodavca u kategoriji javnih kompanija i u TOP 10 najpoželjnijih poslodavaca za 2018. godinu u Bosni i Hercegovini u izboru portala Posao.ba. Svečano uručenje priznanja najuspješnijim poslodavcima u BiH upriličeno je 20.aprila 2018. godine u Sarajevu.
23. april 2018.
Dom naroda Parlamenta FBiH prihvatio informaciju o Bloku 7
Dom naroda Parlamenta Federacije BiH donio je Zaključak o davanju predhodne saglasnosti u postupku izdavanja Energetske dozvole Investitoru JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo i prihvatanju Završne Informacije o izboru projektnog partnera za izgradnju Bloka 7 - 450 MW u TE „Tuzla“, od 28.09.2017. godine, pripremljene od strane JP Elektroprivreda BiH