Aktuelnosti

07. juni 2016.
Prezentirani investicioni planovi JP EPBiH
U okviru programa stručnih pratećih sadržaja Međunarodnog sajma energetike ENERGA 2016. u Tuzli, održana je panel diskusija o temi „Strateški pristup investiranju u energetski sektor BiH – investicije u sektor energije“, u kojoj su učestvovali dr. Senad Salkić, izvršni direktor za kapitalne investicije, sa izlaganjem o investicijskom ciklusu kapitalnih ulaganja JP EPBiH i dr.Nevad Ikanović, izvršni direktor za proizvodnju, kao izlagač o temi „Planovi ulaganja i modernizacije rudnika uglja u sastavu Koncerna EPBiH".
01. juni 2016.
Elektroprivreda BiH dobila energetsku dozvolu za izgradnju VE „Podveležje“
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije izdalo je 24.05.2016. godine energetsku dozvolu JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo za izgradnju Vjetroelektrane „Podveležje”, instalirane nazivne snage max. - 48 MW, odobrene snage priključenja 48 MW i planirane godišnje proizvodnje električne energije od 115-119 GWh, a koja se planira graditi na području Grada Mostara, na lokalitetu Podveležja, mikrolokacije Mali Grad i Sveta Gora.
09. maj 2016.
EPBiH sufinansira izgradnju infrastrukture na području Podveležja
Bajazit Jašarević, generalni direktor JP Elektroprivreda BiH, Senad Salkić, izvršni direktor za kapitalne investicije i Željko Laketić, ministar privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona, potpisali su Aneks IV na Ugovor o koncesiji za izgradnju VE1 Podveležje.
05. maj 2016.
SBF 2016. - Sektor energetike prilika za strane investitore
Drugog dana Sarajevo Business Foruma 2016. u okviru Panela posvećenog mogućnostima sektora energetike, o aktuelnoj situaciji u ovoj oblasti, trendovima i prilikama za potencijalne investitore, govorili su dr.Senad Salkić, izvršni direktor za kapitalne investicije JP Elektroprivreda BiH i Emir Aganović, savjetnik generalnog direktora.
04. maj 2016.
Potpisan Aneks IV Ugovora o izgradnji Bloka 7 TE ¨Tuzla¨
Bajazit Jašarević, generalni direktor JP Elektroprivreda BiH i Senad Salkić, izvršni direktor za kapitalne investicije, potpisali su sa predstavnicima konzorcija kineskih kompanija - China Gezhouba Group Company Limited (CGGC) i Guandong Electrical Power Design Institute (GEDI), Aneks IV Ugovora o izgradnji Bloka 7 – 450 MW TE ¨Tuzla¨.
27. april 2016.
Predstavljena Preliminarna studija procjene uticaja na okoliš i društvo HE „Babino Selo“ na rijeci Vrbas u općini Donji Vakuf
U Općini Donji Vakuf, 26. aprila 2016. godine, predstavljene su aktivnosti JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo na projektu HE ¨Babino Selo¨ i Preliminarna studija procjene utjecaja na okoliš i društvo HE „Babino Selo“ na rijeci Vrbas, a u sklopu izrade Studije izvodljivosti.
27. april 2016.
Održan Regionalni energetski forum Tuzla
Bajazit Jašarević, generalni direktor JP Elektroprivreda BiH, govorio je na Regionalnom energetskom forumu u Tuzli o aktuelnim pitanjima u elektroenergetskom sektoru, s naglaskom na funkcioniranje regionalnog tržišta električne energije i mogućnostima za plasman viškova električne energije koju proizvodi JP Elektroprivreda BiH
25. april 2016.
Održan Energetski samit
Drugi Energetski samit u Bosni i Hercegovini održan je 21. i 22. 04.2016. godine, u Neumu, u organizaciji USAID projekta Investiranje u sektor energije (EIA) i Njemačkog društva za međunarodnu saradnju (GIZ), a pod pokroviteljstvom Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Državne regulatorne komisije za električnu energiju (DERK), Regulatorne komisije za energiju u Federaciji BiH (FERK) i Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske (RERS)
20. april 2016.
Imenovani članovi Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo ispred državnog kapitala i članovi Odbora za reviziju
Trideset i deveta Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo, održana 20. aprila 2016. godine u Sarajevu donijela je Odluku o razrješenju članova Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo ispred državnog kapitala, radi isteka perioda na koji su imenovani.
14. april 2016.
Vijeće ministara BiH i Vlada Federacije BiH pružaju podršku Projektu izgradnje Bloka 7
Projekat izgradnje Bloka 7 Termoelektrane “Tuzla” ima punu podršku Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, koje se nedavno obratilo premijeru NR Kine za dodatnu podršku Projektu. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, također, čvrsto stoji iza Projekta izgradnje Bloka 7