Aktuelnosti

21. septembar 2017.
100 najvećih u BiH - EPBiH prva po ostvarenom prihodu, investicijama i proizvodnji
JP Elektroprivreda BiH sa 997.870.238 KM ostvarenog prihoda i 146.749.314 KM ostvarenih investicija, prvoplasirana je kompanija u kategoriji velikih kompanija u BiH u 2016. godini po izboru Poslovnih novina.
20. septembar 2017.
TTU energetik - Za rudnike Koncerna EPBiH grabuljasti transporteri vrijedni 1, 6 miliona KM
TTU energetik d.o.o. Tuzla je isporukom tri grabuljasta transporter za potrebe RMU ¨Zenica¨, 20. septembra 2017. godine, prije roka realizovao ugovor o isporuci ukupno 24 grabuljasta transportera za rudnike Koncerna EPBiH - ¨Zenica¨, ¨Breza¨ i ¨Kakanj“. Vrijednost realizovanih ugovora je 1,6 miliona KM.
07. septembar 2017.
EPBiH - U jami Raspotočje u rad pušteno široko čelo
U četvrtak, 07. septembra 2017.godine na Dan JP Elektroprivreda BiH, u jami Raspotočje Rudnika mrkog uglja Zenica, koji posluje u sastavu Koncerna EPBiH, u probni rad pušten je širokočelni mehanizovani kompleks sa transportnim sistemom, mašinom za izradu jamskih prostorija i grabuljastim transporterom. Ukupna vrijednost investicije Elektroprivrede BiH, Vladajućeg društva Koncerna EPBiH viša je od 30 miliona KM.
06. septembar 2017.
Rudnici Koncerna EPBiH ostvaruju najveće proizvodnje uglja
U rudnicima uglja u sastavu Koncerna EPBiH u augustu 2017. godine, uz nepovoljne vremenske uslove i izuzetno visoke temperature, proizvedeno je 478.374,92 tona uglja ili 91,53% od plana što je uz proizvodnju uglja u augustu 2012.godine, najveća ostvarena proizvodnja uglja u ovom periodu od formiranja Koncerna 2009.godine.
04. septembar 2017.
U augustu premašen plan proizvodnje električne energije
U augustu 2017. godine, proizvodnjom 646,20 GWh električne energije premašena je planirana proizvodnja od 637,20 GWh električne energije.
25. august 2017.
Postupci nabavke EPBiH putem sistema E-aukcije
JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo u Direkciji društva i gotovo svim podružnicama, od 01.juna 2017.godine, postupke nabavke provodi putem sistema E-aukcije i to za kriterij “najniža cijena”.
25. august 2017.
EPBiH – bez promjene cijena električne energije
Elektroprivreda BiH Regulatornoj komisiji za energiju u FBiH (FERK), nije uputila zahtjev za povećanje cijena električne energije za kategoriju domaćinstva.
30. juni 2017.
Isplata dividende za 2016. godinu
Skupština dioničara JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, održana 23.06.2017. godine, donijela je Odluku o raspodjeli dobiti ostvarene u 2016. godini
23. juni 2017.
Usvojen Izvještaj o poslovanju JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za 2016. godinu
Četrdeset i šesta (redovna) Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, održana 23. juna 2017. godine u Sarajevu, usvojila je Izvještaj o poslovanju JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za 2016. godinu koji uključuje finansijske izvještaje, izvještaje vanjskog revizora i Odbora za reviziju o reviziji finansijskih izvještaja, izvještaj o radu Nadzornog odbora i izvještaj o radu Odbora za reviziju.
19. juni 2017.
Ambasador Italije u posjeti Elektroprivredi BiH
Bajazit Jašarević, generalni direktor i Edib Bašić, savjetnik generalnog direktora, razgovarali su sa Njegovom ekselencijom ambasadorom Republike Italije u BiH Nicolom Minasijem. Sastanku upriličenom povodom četvrtog Samita zemalja zapadnog Balkana, koji bi u okviru aktivnosti Berlinskog procesa s ciljem nastavaka razvoja regionalnih odnosa na prostoru zapadnog Balkana i integrisanja regiona u Evropsku uniju, trebalo da bude održan u julu u Trstu, prisustvovali su gospoda Carlo Marcotulli i Muris Goralija, ekonomski savjetnik i analitičar u ambasadi.