Aktuelnosti

21. mart 2019.
Informacija za kupce električne energije
Vlada FBiH donijela je Odluku o utvrđivanju potrebnog iznosa naknada za podsticanje i jediničnog iznosa naknada za podsticanje proizvodnje električne energije iz OIEiEK za 2019. godinu („Sl. novine F BIH“, broj: 16/19 od 15.03.2019. godine).
21. mart 2019.
Informacija za kupce električne energije
Vlada FBiH donijela je Odluku o utvrđivanju potrebnog iznosa naknada za podsticanje i jediničnog iznosa naknada za podsticanje proizvodnje električne energije iz OIEiEK za 2019. godinu („Sl. novine F BIH“, broj: 16/19 od 15.03.2019. godine).
18. mart 2019.
Otkazana Pedeset sedma(vanredna)Skupština JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo
Nadzorni odbor JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo donio je Odluku o otkazivanju Pedeset sedme (vanredne) Skupštine Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, koja je zakazana za 20.03.2019. godine, u prostorijama Poslovno-tehničke zgrade JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ulica Vilsonovo šetalište broj 15., s početkom u 10,00 sati. Skupština je otkazana radi nepostojanja uslova za održavanje.
07. mart 2019.
Predstavnički dom FBiH: Usvojene odluke o garanciji i kreditu za Blok 7
Predstavnički dom FBiH je u nastavku prve redovne sjednice, održane 7.3.2019. godine, odobrio Odluku o izdavanju garancije FBiH u korist Izvozno-uvozne banke Kine (The Export-Import Bank of China-CEXIM) za kreditno zaduženje JP Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo.
07. mart 2019.
Projekat BIOFIT - Retrofit evropske industrije uvođenjem biogoriva
JP Elektroprivreda BiH je putem Sektora za strateški razvoj postala konzorcijalni partner na još jednom evropskom projektu - BIOFIT, koji je finansijski podržan kroz Horizont 2020 - Program istraživanja i inovacija Evropske Unije, prema Ugovoru o grant sredstvima br.817999.
07. mart 2019.
Razgovori o unapređenju saradnje EPBiH i EPRS
Bajazit Jašarević, generalni direktor i članovi Uprave Elektroprivrede BiH, na sastanku sa Lukom Petrovićem vršiocem dužnosti generalnog direktora i v.d. članovima Uprave Elektroprivrede RS, održanom 07.marta 2019. godine u Sarajevu, razgovarali su o temama od zajedničkog interesa i modalitetima za unapređnje buduće saradnje u svim segmentima poslovanja.
06. mart 2019.
Projekat Blok 7 strateški interes Federacije BiH
Od donošenja Odluke o proglašenju javnog interesa i pristupanju pripremi i izgradnji elektroenergetskih objekata FBiH 2010.godine pa do danas, sve Vlade Federacije BiH i svi sazivi federalnog Parlamenta su kontinuirano podržali Projkat izgradnje Bloka 7 – 450 MW u TE “Tuzla” u svim njegovim fazama, kao Projekat koji je od strateškog interesa za Federaciju BiH i koji kao takav, nema alternativu.
27. februar 2019.
Poslovanje 2018. godina: Prihod milijardu i 60 miliona, dobit 61,42 miliona
Nadzorni odbor je usvojio Izvještaj o poslovanju JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za 2018. godinu.
27. februar 2019.
HE Vranduk: Strabag dužan Elektroprivredi BiH isplatiti 5,7 miliona eura
Po presudi Suda u Beču, Konzorcij “Strabag AG/Končar”, sa kojim je Elektroprivreda BiH zaključila Ugovor o izgradnji HE “Vranduk”, dužan je po osnovu bankarske garancije za dobro izvršenje posla Elektroprivredi BiH isplatiti 5,74 miliona eura sa pripadajućim naknadama.
26. februar 2019.
Potpisani ugovori o isporuci, ugradnji i održavanju 15 vjetroagregata VE ¨Podveležje¨
U Direkciji JP Elektroprivreda BiH u Sarajevu, 26. februara 2019.godine, Bajazit Jašarević, generalni direktor i dr.sci.Senad Salkić, izvršni direktor za kapitalne investicije, potpisali su sa predstavnicima Konzorcija Siemens Gamesa (Siemens Gamesa Renewable Energy d.o.o. Hrvatska i Siemens Wind Power A/S Danska) Ugovor o projektovanju, isporuci opreme, građevinskim radovima, montaži, ispitivanju i puštanju u pogon 15 vjetroagregata Vjetroelektrane ¨Podveležje¨, ukupne instalisane snage 48 MW, te Ugovor o petogodišnjem održavanju vjetroagragata (LTSA) nakon puštanja u rad Vjetroelektrane.