Aktuelnosti

10. oktobar 2016.
HE Vranduk – pripremni radovi za skretanje rijeke u svrhu početka iskopavanja temelja brane
Na gradilištu HE Vranduk u toku su intenzivni radovi na pomoćnom građevinskom objektu (zagatu) u rejonu brane, zahvaljujući kojem će tok rijeke Bosne biti preusmjeren i time stvoreni uslovi za početak budućih radova na iskopavanju temelja brane. Radovi na izgradnji pomoćnog objekta izvode se prema planu izvođenja pripremih radova, a u skopu cjelokupnog programa realizacije projekta, koja teče planiranom dinamikom definisanom Ugovorom o izgradnji HE Vranduk zaključenim sa izvođačem JV Strabag AG / Končar.
10. oktobar 2016.
EPBiH i FUCZ - saradnja u zaštiti i spašavanja građana od prirodnih i drugih nesreća
Bajazit Jašarević, generalni direktor JP Elektoprivreda BiH i Fahrudin Solak direktor Federalne uprave civilne zaštite potpisali su 10.oktobra 2016. godine, Sporazum o operativno – tehničkoj saradnji Federalne uprave zaštite i JP Elektroprivreda BiH u oblasti reagiranja na prirodne i druge nesreće.
22. septembar 2016.
EPBiH prva po ostvarenom prihodu i ulaganju u 2015. godini
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo dobitnik je priznanja za ostvareni prihod u kategoriji velikih kompanija i netto odliv gotovine od aktivnosti ulaganja u kategoriji investicije za 2015. godinu u izboru Poslovnih novina. Ceremonija dodjele priznanja održana je 22. septembra 2016. godine u Vanjsko – trgovinskoj komori BiH.
20. septembar 2016.
Transportni sistem za RMU ¨Kakanj¨ vrijedan 1.398.00 Eura.
U Rudniku mrkog uglja ¨Kakanj¨ 20. septembra 2016. godine, potpisan je ugovor o nabavci transportnog sistema vrijednosti 1.398.00 Eura. Sredstva su osigurana iz programa dokapitalizacije.
20. septembar 2016.
Nakon 30 godina mehanizovani širokočelni kompleks za RMU Zenica
U RMU ¨Zenica¨, 19. septembra 2016. godine, Nisvet Topalović, direktor RMU ¨Zenica¨ i Tomasz Budniok predsjednik korporacije Becker – Warkop, potpisali su Ugovor o nabavci mehanizovanog širokočelnog kompleksa.
19. septembar 2016.
Odluke Četrdeset prve (vanredne) Skupštine JP EPBiH
Četrdeset prva, vanredna, Skupština JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo donijela je Odluku o osnivanju privrednog društva sa ograničenom odgovornošću Tvornice transportnih uređaja energetik d.o.o. Tuzla u zajedničkom vlasništvu JP Elektroprivreda BiH (80 %) i RMU Banovići (20 %).
08. septembar 2016.
Otvoreno gradilište HE ¨Vranduk¨
Svečanim otvorenjem gradilišta HE ¨Vranduk¨, 08.septembra 2016. godine, zvanično su počeli radovi na izgradnji prve hidroelektrane u sistemu JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo u poslijeratnom periodu.
17. august 2016.
Delegacija Elektroprivrede BiH posjetila lokaciju izgradnje HE “Vranduk”
Članovi Uprave Društva predvođeni generalnim direktorom Bajazitom Jašaraveićem posjetili su lokaciju na kojoj su u toku pripremni radovi za izgradnju HE „Vranduk“. Radovi se izvode u rejonu ulazne građevine tunela i brane - gdje se na obje obale rijeke vrši raščišćavanje terena, izgradnja pristupnih puteva i gradilišnih platoa, potom na poziciji velike strojare - gdje se vrši postavljanje automatske hidrološke stanice.
16. august 2016.
Potpisan Ugovor o priključenju VE Podveležje na prijenosnu mrežu
Između JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo i Elektroprijenosa BiH a.d. Banja Luka, zaključen je Ugovor o priključenju Vjetroelektrane Podveležje na prijenosnu 110 kV mrežu. Ugovor su u ime Elektroprivreda BiH potpisali Bajazit Jašarević, generalni direktor i dr.sci. Senad Salkić, izvršni direktor za kapitalne investicije, a u ime Elektroprijenosa BiH Matan Žarić, generalni direktor i Cvjetko Žepinić, izvršni direktor za rad i održavanje sistema.
05. august 2016.
Lokalnoj zajednici predstavljene aktivnosti na izgradnji HE ¨Vranduk¨
U prostorijama Društvenog doma Vranduk, 03.avgusta 2016. godine, predstavnici investitora JP Elektroprivreda BiH i izvođača radova Joint Venture STRABAG AG Austrija/ Končar - inžinjering za energetiku i transport d.d. Hrvatska (KONČAR – KET) upoznali su lokalnu zajednicu sa dosadašnjim i aktuelnim aktivnostima u vezi sa izgradnjom HE ¨Vranduk ¨.