Aktuelnosti

04. septembar 2017.
U augustu premašen plan proizvodnje električne energije
U augustu 2017. godine, proizvodnjom 646,20 GWh električne energije premašena je planirana proizvodnja od 637,20 GWh električne energije.
25. august 2017.
Postupci nabavke EPBiH putem sistema E-aukcije
JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo u Direkciji društva i gotovo svim podružnicama, od 01.juna 2017.godine, postupke nabavke provodi putem sistema E-aukcije i to za kriterij “najniža cijena”.
25. august 2017.
EPBiH – bez promjene cijena električne energije
Elektroprivreda BiH Regulatornoj komisiji za energiju u FBiH (FERK), nije uputila zahtjev za povećanje cijena električne energije za kategoriju domaćinstva.
30. juni 2017.
Isplata dividende za 2016. godinu
Skupština dioničara JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, održana 23.06.2017. godine, donijela je Odluku o raspodjeli dobiti ostvarene u 2016. godini
23. juni 2017.
Usvojen Izvještaj o poslovanju JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za 2016. godinu
Četrdeset i šesta (redovna) Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, održana 23. juna 2017. godine u Sarajevu, usvojila je Izvještaj o poslovanju JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za 2016. godinu koji uključuje finansijske izvještaje, izvještaje vanjskog revizora i Odbora za reviziju o reviziji finansijskih izvještaja, izvještaj o radu Nadzornog odbora i izvještaj o radu Odbora za reviziju.
19. juni 2017.
Ambasador Italije u posjeti Elektroprivredi BiH
Bajazit Jašarević, generalni direktor i Edib Bašić, savjetnik generalnog direktora, razgovarali su sa Njegovom ekselencijom ambasadorom Republike Italije u BiH Nicolom Minasijem. Sastanku upriličenom povodom četvrtog Samita zemalja zapadnog Balkana, koji bi u okviru aktivnosti Berlinskog procesa s ciljem nastavaka razvoja regionalnih odnosa na prostoru zapadnog Balkana i integrisanja regiona u Evropsku uniju, trebalo da bude održan u julu u Trstu, prisustvovali su gospoda Carlo Marcotulli i Muris Goralija, ekonomski savjetnik i analitičar u ambasadi.
09. juni 2017.
Trening o poslovnim i modelima finansiranja u okviru Horizon 2020 projekta CoolHeating
Tokom maja 2017. godine, u Elektroprivredi BiH su održane dvije radionice o temi poslovnih i modela finansiranja sistema daljinskog grijanja na bazi obnovljivih izvora energije, u okviru Horizon 2020 projekta CoolHeating, u kojem učestvuje i EPBiH
09. juni 2017.
Zapaženo promoviranje poslovnih potencijala EPBiH na ENERGI 2017
JP Elektroprivreda BiH imala je zapaženo predstavljanje na Međunarodnom sajmu energije, rudarstva i prateće industrije, koji je održan u Sarajevu, od 6. do 8.juna 2017. godine
06. juni 2017.
JP Elektroprivreda BiH i Telemach potpisali Ugovor o korištenju stubova niskonaponske mreže
Još jedan važan korak u razvoju infrastrukture širokopojasnog interneta u regionu i pozitivan signal za međunarodnu investicijsku zajednicu
06. juni 2017.
EPBiH na Međunarodnom sajmu Energa 2017
JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo zajedno sa članicama Koncerna učestvuje na Međunarodnom sajmu energije, rudarstva i prateće industrije, koji se održava u Centru Skenderija u Sarajevu, od 6.do 8.juna 2017.godine