Aktuelnosti

05. decembar 2016.
Konstituisani Skupština, Nadzorni odbor i Uprava Društva TTU energetik
U Tuzli je 05. decembra 2016.godine, održana Osnivačka Skupština Tvornice transportnih uređaja energetik d.o.o. Tuzla, privrednog društva čiji su osnivači JP Elektroprivreda BiH d.d. -Sarajevo i Rudnik mrkog uglja Banovići d.d. Banovići, zatim konstituirajuća sjednica Nadzornog odbora i prva sjednica Uprave Društva.
30. novembar 2016.
Predstavnici EPBiH na konferenciji o hidroenergiji zapadnog Balkana
Dr.sci.Senad Salkić, izvršni direktor za kapitalne investicije i dr.sci Nevad Ikanović, izvršni direktor za proizvodnju učestvuju u radu konferencije pod nazivom „Western Balkans Sustainable Hydropower Conference“ /Održiva hidroenergetska konferencija zapadnog Balkana/, koja se održava u Beču. U ime Vlade Federacije BiH konferenciji prisustvuje Nermin Džindić, ministar energije, rudarstva i industrije, te predstavnici JP Elektroprivreda HZHB, Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju i Privredne komore Federacije BiH.
28. novembar 2016.
Intenzivni radovi na gradilištu HE Vranduk
Nakon što je pomoćni objekt zagat brane prve faze zatvoren sa uzvodne strane prema lijevoj obali, zagat je dodatno ojačan zemljano stijenskom masom.
21. novembar 2016.
Zakazana Četrdeset treća (vanredna) Skupština JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
Četrdeset treća (vanredna) Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo biće održana 06.12.2016. godine, u Sarajevu, u prostorijama Poslovno - tehničke zgrade JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ulica Vilsonovo šetalište 15, s početkom u 10,00 sati.
18. novembar 2016.
HE Vranduk - počelo zatvaranje zagata brane prve faze
Na gradilištu HE Vranduk u toku su radovi na zatvaranju pomocnog objekta zagata brane prve faze prema lijevoj obali sa gornje uzvodne strane.
09. novembar 2016.
Radovi na gradilištu HE ¨Vranduk¨ u skladu sa planiranom dinamikom
Na gradilištu HE ¨Vranduk¨ u toku su radovi na zatvaranju gornjeg dijela zagata. U prethodnim danima otvorena je lijeva strana kako bi se omogućio prolazak voda uzrokovanih padavinama u proteklom periodu. Nove količine nasipnog materijala su smještene na poziciji zagata, a osigurane su i nove količine talpi.
07. novembar 2016.
HE Vranduk - Intenzivne pripreme za početak izgradnje
U skladu s planiranom dinamikom, na gradilištu HE Vranduk u toku su intenzivni radovi na izgradnji pomoćnog građevinskog objekta (zagata) u rejonu brane, kojim će tok rijeke Bosne biti preusmjeren i time stvoreni uslovi za početak radova na iskopavanju jame, odnosno temelja brane. Radovi se izvode u sklopu pripremnih radova druge faze, a shodno Načelnom odobrenju za građenje HE Vranduk.
07. novembar 2016.
Potpisani okvirni uslovi za kreditiranje izgradnje Bloka 7
Na Samitu 16 + 1 u Rigi (Latvija) predstavnici Elektroprivrede BiH i kineske EXIM banke potpisali su Okvirne uslove sporazuma za kreditiranje izgradnje Bloka 7 u TE Tuzla.
04. novembar 2016.
U oktobru rekordna proizvodnja električne energije
U oktobru 2016. godine u JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo ostvarena je ukupna proizvodnja električne energije u iznosu 805.738 MWh ili 151,76% u odnosu na planiranu proizvodnju.
28. oktobar 2016.
HE Vranduk – intenziviranje druge faze pripremnih radova
U okviru druge faze pripremnih radova za izgradnju hidroelektrane, koja obuhvata i izgradnju pomoćnog objekta – zagata za skretanje rijeke Bosne u rejonu brane, na dužini oko 50 metara instalisano je 75 željeznih talpi.