Aktuelnosti

07. novembar 2016.
Potpisani okvirni uslovi za kreditiranje izgradnje Bloka 7
Na Samitu 16 + 1 u Rigi (Latvija) predstavnici Elektroprivrede BiH i kineske EXIM banke potpisali su Okvirne uslove sporazuma za kreditiranje izgradnje Bloka 7 u TE Tuzla.
04. novembar 2016.
U oktobru rekordna proizvodnja električne energije
U oktobru 2016. godine u JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo ostvarena je ukupna proizvodnja električne energije u iznosu 805.738 MWh ili 151,76% u odnosu na planiranu proizvodnju.
28. oktobar 2016.
HE Vranduk – intenziviranje druge faze pripremnih radova
U okviru druge faze pripremnih radova za izgradnju hidroelektrane, koja obuhvata i izgradnju pomoćnog objekta – zagata za skretanje rijeke Bosne u rejonu brane, na dužini oko 50 metara instalisano je 75 željeznih talpi.
27. oktobar 2016.
Primjena dnevnih tarifnih stavova u toku zimskog računanja vremena
Prelaskom na zimsko računanje vremena, od nedjelje 30. oktobra 2016. godine, doći će do promjene u primjeni većih i manjih dnevnih tarifnih stavova, odnosno, mijenja se vrijeme važenja tzv. jeftinije i skuplje struje za kupce električne energije koje snabdijeva Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo.
26. oktobar 2016.
HE „Vranduk“ – dinamika radova prema planu
Bajazit Jašarević i dr.sci. Senad Salkić, generalni direktor i izvršni direktor za kapitalne investicije, obišli su gradilište buduće HE „Vranduk“, u utorak, 25.oktobra 2016.godine.
19. oktobar 2016.
Otkazana Četrdeset druga Skupština JP Elektroprivreda BiH
Četrdeset druga (redovna) Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo, zakazana za 20.10.2016. godine, otkazana je radi nepostojanja uslova za održavanje
14. oktobar 2016.
Elektroprivreda BiH na Svjetskom energetskom kongresu
Dr. Senad Salkić, izvršni direktor za kapitalne investicije, učestvovao je u radu 23.Svjetskog energetskog kongresa, održanog u Istanbulu od 09. do 13. oktobra 2016.godine. Više od 250 predstavnika iz 130 zemalja razgovaralo je o perspektivama energetskog tržišta, njegovoj stabilnosti i novim oblicima saradnje kroz platformu koja će se baviti balansom globalne i regionalne potražnje i ponude u domenu energetike.
13. oktobar 2016.
Ugovor o osnivanju preduzeća TTU energetik d.o.o.
Nakon Odluke usvojene na Skupštini JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo 08. septembra 2016.godine i Odluke koju su dioničari Rudnika mrkog uglja Banovići d.d. Banovići usvojili na sjednici 10.oktobra 2016.godine, stečeni su uslovi za potpisivanje Ugovora o formiranju privrednog društva Tvornica transportnih uređaja energetik d.o.o. Tuzla, čiji su osnivači JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo i Rudnik mrkog uglja Banovići d.d. Banovići.
12. oktobar 2016.
HE Vranduk: U toku druga faza pripremnih radova
Generalni direktor Bajazit Jašarević, rukovodilac Sektora pripremu izgradnje HE Almedin Skopljak, direktor i tehnički direktor Podružnice “Elektrodistribucija” Zenica, Edisej Sjerotanovic i Ahmed Mutapčić, posjetili su u utorak 11.10.2016.godine, gradilište HE “Vranduk”. Dr.Anes Kazagić, voditelj projekta, predstavnici izvođača (JV Strabag/Končar) i nadzora pripremnih radova na gradilištu (EI) upoznali su direktora Jašarevića sa progresom radova i drugom fazom pripremnih radova koja je u toku.
11. oktobar 2016.
Potpisan Ugovor o snabdijevanju električnom energijom Aluminija d.d. Mostar
U utorak, 11. oktobra 2016. godine, u Direkciji JP Elektroprivreda BiH u Sarajevu, sa predstavnicima Aluminija d.d. Mostar potpisan je Ugovor o prodaji i kupovini, isporuci i prijemu električne energije u 2017.godini.