Aktuelnosti

21. april 2017.
U toku otklanjanje preostalih kvarova u Tuzlanskom i Zeničko-dobojskom kantonu
Trenutni problemi u snabdijevanju električnom energijom uzrokovani kvarovima na 10 kV dalekovodima, prisutni su na području Gračanice, Kalesije, Živinica, Srebrenika i Tuzle. U toku je i saniranje kvarova zbog kojih je određeni broj kupaca bez napajanja električnom energijom u Kaknju, Olovu, Maglaju i Travniku.
20. april 2017.
Do kraja dana stabilizacija u snabdijevanju električnom energijom na većini područja
Zbog kvarova na 10 kV dalekovodima u Tuzlanskom kantonu, bez električne energije je oko 3700 kupaca u Živinicama, Gračanici i Tuzli. Na području Zeničko-dobojskog kantona, bez napajanja je oko 1600 kupaca u Tešnju, Kaknju i Brezi. Elektromonterske ekipe rade na sanaciji zastoja.
20. april 2017.
U toku saniranje preostalih kvarova
Nakon što je sinoć otklonjen kvar na 10 kV dalekovodu Kamenica, nema zastoja u napajanju dalekovoda na području Zeničko-dobojskog kantona. U toku je saniranje kvarova na niskonaponskoj mreži. U Tuzlanskom kantonu bez napajanja električnom energijom trenutno su dalekovodi na području Živinica, Gračanice, Općine Doboj Istok, Kladnja i grada Tuzle. Bez snabdijevanja je oko 5300 kupaca.
19. april 2017.
Stabilizacija u snabdijevanju električnom energijom
Na područjima koje električnom energijom snabdijeva Elektroprivreda BiH, nakon problema koje su na elektroenergetskoj mreži izazavali nevrijeme i teški snježni nanosi, situacija se postepeno stabilizuje. Veći broj kvarova otklonjen je na područjima Tuzlanskog, Srednjobosanskog, Zeničko-dobojskog, Hercegovačko-neretvanskog i Kantona Sarajevo. U općinama Kladanj, Živinice, Gradačac i gradu Tuzla, bez napajanja je oko 3200 kupaca.
19. april 2017.
Otežano snabdijevanje električnom energijom
Nevrijeme i teški snježni nanosi su od sinoć prouzrokovali veći broj kvarova na elektroenergetskoj mreži Elektroprivrede BiH. Na području Tuzlanskog kantona bez snabdijevanja električnom energijom je više od 16 hiljada krajnjih kupaca u općinama Kladanj, Živinice, Srebrenik, Kalesija, Gračanica i gradu Tuzla, a zbog prekida u napajanju 10 kV dalekovoda.
18. april 2017.
Održana Četrdeset i peta (vanredna) Skupština JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo EPBiH
Četrdeset i peta (vanredna) Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo, održana 18. aprila 2017. godine u Sarajevu, usvojila je Odluku o odobravanju statuta zavisnih društava - rudnika uglja i Odluku o odobravanju Statuta Zavisnog društva ¨Eldis Tehnika¨ d.o.o. Sarajevo.
17. april 2017.
Elektroprivreda i UniCredit Bank: E-uplatnica za brže i jeftinije plaćanje računa
JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo je sa UniCredit Bank d.d. sklopila Sporazum o pokretanju usluge E-UPLATNICA, na temelju kojeg je omogućeno jednostavnije i jeftinije plaćanje mjesečnih računa za električnu energiju
03. april 2017.
Zakazana Četrdeset i peta (vanredna) Skupština JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
Četrdeset i peta (vanredna) Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo biće održana 18.04.2017. godine, u Sarajevu, u prostorijama Poslovno - tehničke zgrade JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ulica Vilsonovo šetalište 15, s početkom u 10,00 sati.
03. april 2017.
Uspješno realizovane aktivnosti u okviru projekta CoolHeating
U JP Elektroprivreda BiH i Općini Visoko od 21.do 23. februara 2017. godine, realizovane su aktivnosti u vezi sa Projektom CoolHeating čiji je cilj pružanje podrške implementaciji malih modularnih sistema grijanja i hlađenja na bazi obnovljivih izvora energije u zajednicama Jugoistočne Evrope.
31. mart 2017.
Informacija za kupce električne energije JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
Vlada FBiH donijela je Odluku o utvrđivanju potrebnog iznosa naknada za podsticanje i jediničnog iznosa naknada za podsticanje proizvodnje električne energije iz OIEiEK za 2017. godinu („Sl. novine F BIH“, broj: 21/17 od 22.03.2017. godine).