Aktuelnosti

19. april 2017.
Otežano snabdijevanje električnom energijom
Nevrijeme i teški snježni nanosi su od sinoć prouzrokovali veći broj kvarova na elektroenergetskoj mreži Elektroprivrede BiH. Na području Tuzlanskog kantona bez snabdijevanja električnom energijom je više od 16 hiljada krajnjih kupaca u općinama Kladanj, Živinice, Srebrenik, Kalesija, Gračanica i gradu Tuzla, a zbog prekida u napajanju 10 kV dalekovoda.
18. april 2017.
Održana Četrdeset i peta (vanredna) Skupština JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo EPBiH
Četrdeset i peta (vanredna) Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo, održana 18. aprila 2017. godine u Sarajevu, usvojila je Odluku o odobravanju statuta zavisnih društava - rudnika uglja i Odluku o odobravanju Statuta Zavisnog društva ¨Eldis Tehnika¨ d.o.o. Sarajevo.
17. april 2017.
Elektroprivreda i UniCredit Bank: E-uplatnica za brže i jeftinije plaćanje računa
JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo je sa UniCredit Bank d.d. sklopila Sporazum o pokretanju usluge E-UPLATNICA, na temelju kojeg je omogućeno jednostavnije i jeftinije plaćanje mjesečnih računa za električnu energiju
03. april 2017.
Uspješno realizovane aktivnosti u okviru projekta CoolHeating
U JP Elektroprivreda BiH i Općini Visoko od 21.do 23. februara 2017. godine, realizovane su aktivnosti u vezi sa Projektom CoolHeating čiji je cilj pružanje podrške implementaciji malih modularnih sistema grijanja i hlađenja na bazi obnovljivih izvora energije u zajednicama Jugoistočne Evrope.
31. mart 2017.
Informacija za kupce električne energije JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
Vlada FBiH donijela je Odluku o utvrđivanju potrebnog iznosa naknada za podsticanje i jediničnog iznosa naknada za podsticanje proizvodnje električne energije iz OIEiEK za 2017. godinu („Sl. novine F BIH“, broj: 21/17 od 22.03.2017. godine).
24. mart 2017.
Ljetno računanje vremena-promjene u primjeni dnevnih tarifnih stavova
Prelaskom na ljetno računanje vremena, u nedelju 26. marta 2017. godine, nastupiće i promjena u primjeni većih i manjih dnevnih tarifnih stavova u obračunu potrošnje električne energije.
14. mart 2017.
HE VRANDUK - Završni radovi na zagatu brane prve faze i privremenim priključcima
Na gradilištu HE Vranduk, u rejonu brane i rejonu velike strojare, nastavljeno je izvođenje pripremnih radova.
09. mart 2017.
- Javna rasprava o Procjeni uticaja na okoliš u postupku izdavanja Okolinske dozvole, za rekonstrukciju i proširenje HE Una Kostela
U organizaciji Federalnog ministarstva okoliša i turizma, 7. marta 2017. godine, održana je Javna raspravu o Procjeni uticaja na okoliš u postupku izdavanja Okolinske dozvole za rekonstrukciju i proširenje HE ¨Una Kostela¨. Javna rasprava je održana na lokalitetu Kostela, koja se administrativno nalazi u sklopu MZ Brekovica, kao najbližem području koje gravitira hidroelektrani ¨Una Kostela¨.
28. februar 2017.
U RMU ¨Kakanj¨ u funkciji novi širokočelni kompleks
Rudniku mrkog uglja ¨Kakanj¨ 28. februara 2017. godine, na upotrebu su predati mehanizovani širokočelni kompleks i transportni sistem, investicije JP Elektroprivreda BiH, ukupne vrijednosti 21 milion KM.
24. februar 2017.
EPBiH 2016 - Rekordan prihod u iznosu 1,034 milijarde KM; početak izgradnje HE Vranduk; smanjenje cijena električne energije za određene kategorije
Elektroprivreda BiH u 2016.godini ostvarila je rekordan prihod u novijoj istoriji kompanije, u iznosu milijardu i 34 miliona KM, što je za 50 miliona više u odnosu na 2015.godinu. Ostvarena dobit u protekloj godini iznosi 12,86 miliona KM.