Aktuelnosti

07. februar 2020.
Uskoro početak radova na iskopima za temelje vjetroagregata na platou Podveležja
U Direkciji JP Elektroprivreda BiH, održan je sastanak Stručnog tima za realizaciju projekta Vjetroelektrana ¨Podveležje – Lot 1¨ sa predstavnicima Izvođača radova na projektu VE ¨Podveležje¨ (LOT 1 – izgradnja vjetroturbina).
04. februar 2020.
Imenovani članovi Nadzornog odobora ispred državnog kapitala
Na Šezdeset prvoj (vanrednoj) Skupštini je usvojena Odluka o razrješenju članova Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo ispred državnog kapitala, radi isteka perioda na koji su imenovani.
15. januar 2020.
Predstavnički dom Parlamenta FBiH razmatrao provođenje evropskih direktiva
Na tematskog sjednici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine koji je raspravljao o temi „Ispunjavanje obaveza Bosne i Hercegovine iz Ugovora o uspostavljanju Energetske zajednice – status implementacije u FBiH “, dr.Senad Salkić, izvršni direktor za kapitalne investicije istakao je da Elektroprivreda BiH posjeduje svu potrebnu dokumentaciju za izgradnju Bloka 7 u TE „Tuzla“, da je provela sve propisane procedure, te da je sve urađeno po važećim zakonima. Rekao je da u garanciji, koju je za realizaciju projekta dala vlada FBiH, nema elemenata nedozvoljene državne pomoći.
26. decembar 2019.
Djeca su naša energija: JP Elektroprivreda BiH organizuje doček Nove godine za najmlađe
JP Elektroprivreda BiH i ove godine organizuje doček Nove godine za najmlađe koji će se održati u subotu 28.12.2019. godine, s početkom u 12 sati. Novogodišnja zabava za djecu biće upriličena u okviru manifestacije Ledena čarolija, koju tradicionalno organizuje Općina Novo Sarajevo na platou između Historijskog i Zemaljskog muzeja u Sarajevu.
24. decembar 2019.
Predstavnici EPBiH posjetili proizvodne pogone firme Siemens Gamesa Renewable Energy i prisustvovali inspekciji opreme
Sredinom decembra izvršni direktor za kapitalne investicije i članovi Stručnog tima za realizaciju projekta Vjetroelektrana ¨Podveležje – Lot 1¨ su boravili u posjeti proizvodnim pogonima firme Siemens Gamesa Renewable Energy u Danskoj i prisustvovali inspekciji dijela opreme koja će biti ugrađena u agregate Vjetroelektrane Podveležje.
17. decembar 2019.
Održana Šezdeseta (vanredna) Skupština EPBiH
Šezdeseta (vanredna) Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo nije donijela Odluku o razrješenju članova Nadzornog odbora ispred državnog kapitala, radi isteka perioda na koji su imenovani.
05. decembar 2019.
Plaćanje računa za električnu energiju bez naknade od sada i u ZiraatBank BH
Elektroprivreda BiH i ZiraatBank BH potpisale su sporazum o ugovaranju i izvršavanju usluge e-Računi koja omogućava plaćanje računa samo jednim klikom, bez troškova naknade. E-računi usluga ZiraatBank omogućava plaćanje računa za električnu energiju bez popunjavanja uplatnica i bez naknada za sve korisnike koji račune za električnu energiju dobivaju putem maila.
27. novembar 2019.
Otkazana Pedeset i deveta (vanredna )Skupština
Nadzorni odbor JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo donio je Odluku o otkazivanju Pedeset i devete (vanredne) Skupštine Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, koja je zakazana za 28.11.2019. godine, u prostorijama Poslovno-tehničke zgrade JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ulica Vilsonovo šetalište broj 15., s početkom u 10,00 sati. Skupština je otkazana radi nepostojanja uslova za održavanje.
22. novembar 2019.
Održano savjetovanje o budućnosti termoelektrana u BiH u uslovima energetske tranzicije
Naučno-stručno savjetovanje o temi ”Budućnost postojeċih i novih termoelektrana u Bosni i Hercegovini u uslovima energetskog zaokreta/tranzicije u EU”, održano je u Sarajevu u organizaciji Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine i JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo. Skup je okupio naučnike i stručnjake iz zemalja EU i Zapadnog Balkana čija se energetika značajno oslanja na ugalj, kao što su: Njemačka, Poljska, Grčka, Sjeverna Makedonija, Srbija i Bosna i Hercegovina.
04. novembar 2019.
Odbačena tužba Udruženja „Ekotim“ iz Sarajeva
Kantonalni sud u Sarajevu donio je Rješenje o odbacivanju tužbe Udruženja za zaštitu i unapređenje okoliša, prirode i zdravlja „Ekotim“ iz Sarajeva, koje je pokrenulo upravni spor protiv Federalnog ministarstva okoliša i turizma i zainteresovane strane JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, radi poništenja Rješenja o izdavanju Okolinske dozvole za Blok 7 (450 MW) u Termoelektrani „Tuzla“.