Aktuelnosti

14. decembar 2020.
Premijer Novalić na gradilištu VE Podveležje
Predsjednik Vlade FBiH Fadil Novalić posjetio je gradilište VE Podveležje, prve vjetroelektrane u vlasništvu Elektroprivrede BiH. Admir Andelija, generalni direktor Elektroprivrede BiH i članovi stručnog tima za realizaciju LOT-a 1, kojim su obuhvaćeni projektovanje, isporuka opreme, građevinski radovi, montaža, ispitivanje i puštanje u pogon, upoznali su premijera Novalića sa radovima u okviru završne faze realizacije projekta i pripremama za početak probnog rada Vjetroelektrane.
08. decembar 2020.
Šezdeset i šesta (vanredna ) Skupština - Statut o izmjenama i dopunama Statuta JP EPBiH
Šezdeset i šesta (vanredna) Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo, održana 7.decembra 2020. godine, u Sarajevu donijela je Statut o izmjenama i dopunama Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d.- Sarajevo.
02. decembar 2020.
Elektroprivreda BIH i OPA
Nastavljajući aktivnosti u okviru digitalne transformacije poslovanja koja uključuje i reformu sistema naplate računa za električnu energiju, Elektroprivreda BiH u saradnji sa kompanijom ESP BH d.o.o. , svojim kupcima nudi novu mogućnost plaćanja računa za električnu energiju putem mobilne aplikacije pod nazivom OPA. Plaćanje računa sa aplikacijom OPA je jednostavnije, sigurnije i brže, optimizira troškove i vrijeme i značajno štiti okoliš.
10. novembar 2020.
Imenovani članovi Nadzornog odbora
Predstavnici dioničara na 65. (vanrednoj) Skupštini Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, održanoj 10. novembra 2020. godine, u Sarajevu usvojili su Odluku o razrješenju dužnosti članova Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH –d.d. Sarajevo radi isteka mandata –dr.sci.Izet Žigić , dr.sci Milenko Obad, Selvedin Subašić, dr.sci Safet Isić, Muhidin Zametica i mr.Vanja Bajrami.
30. oktobar 2020.
Objavljen poziv licima zainteresiranim za prodaju projekata obnovljivih izvora energije
Obavijest o pozivu za iskazivanjem interesa fizičkim i pravnim licima dostupna je na web portalu Društva.
28. oktobar 2020.
VE Podveležje - trafostanica pod naponom
Trafostanica 110/30 kV Podveležje puštena je pod napon. Formirana su i dva nova 110 kV dalekovoda, HE Jablanica – TS Podveležje i TS Podveležje – TS Mostar 2. Tok električne energije iz HE Jablanica prema trafostanici TS 110/35/10 kV Mostar 2, uspostavljen je preko 110 kV postrojenja TS Podveležje.
23. oktobar 2020.
Generalni remonti transportera u RU Kreka vrijedni 7,8 miliona KM
U JP Elektroprivreda BiH, 23.oktobra 2020. godine potpisana su četiri ugovora o generalnom remontu magistralnih i odlagališnih transportera na Površinskom kopu Dubrave RU Kreka , ukupne vrijednosti 7,8 miliona KM.
23. oktobar 2020.
Zimsko računanje vremena - promjena u primjeni tarifnih stavova
Prelaskom na zimsko računanje vremena, u noći između subote i nedjelje, 24. i nedelje, 25. oktobra, doći će do promjene u primjeni većih i manjih dnevnih tarifnih stavova (perioda tzv. skuplje i jeftinije električne energije) za kupce koje električnom energijom snabdijeva JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo.
21. oktobar 2020.
Gradilište Bloka 7 u fazi predaje kineskom partneru
Pripremni radovi za izgradnju Bloka 7 u Termoelektrani Tuzla, čija je realizacija obaveza Elektroprivrede BiH, su u završnoj fazi. Vrijednost radova započetih u novembru 2019. godine, je gotovo 19 miliona KM, a izvođač je domaći konzorcij koji čine kompanije ITC iz Zenice, Integral Inženjering Banja Luka i Prijedor putevi.
15. oktobar 2020.
Povećana naknada za obnovljive izvore
Na 237. sjednici Vlade Federacije BiH, održanoj 24.09.2020. godine, donesena je Odluka o utvrđivanju jediničnog iznosa naknade za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije za četvrti kvartal 2020. godine, u visini 0,004727 KM/kWh, bez obračunatog PDV-a.