Aktuelnosti

24. februar 2017.
Nacrt Mrežnih pravila distribucije Operatora distributivnog sistema JP Elektroprivreda BiH
Na osnovu odredaba člana 53. Zakona o električnoj energiji u FBiH (Sl. novine F BiH, br: 66/13 i 94/15), a u vezi s Odlukom Regulatorne komisije za energiju u FBiH o postupku donošenja Mrežnih pravila distribucije, br:01-07-241-01-01/14, od 06.03.2014.godine i Zaključkom Regulatorne komisije za energiju u FBiH, br:01-07-1007-02/16, od 24.10.2016.godine, u JP Elektroprivreda BiH pripremljen je Nacrt izmijenjenog i dopunjenog prijedloga Mrežnih pravila distribucije
21. februar 2017.
HE Vranduk - U završnoj fazi radovi na zagatu brane prve faze
Pripremni radovi na gradilištu HE Vranduk u rejonu brane te u rejonu velike strojare, nastavljeni su i tokom proteklog vikenda
16. februar 2017.
Investicija Elektroprivrede BiH - Široko čelo u Rudniku Kakanj pušteno u probni rad
Mehanizovana širokočelna samohodna hidraulična podgrada, investicija JP Elektroprivreda BiH vrijednosti 18,3 miliona KM, puštena je u probni rad u jami Rudnika Kakanj Begići-Bištrani, u utorak, 14. februara 2017.godine. Isporučilac opreme, čija nabavka je finansirana iz sredstava namjenjenih za dokapitalizaciju rudnika u sastavu Koncerna EPBiH, je firma Becker- WarkopSp. z.o.o. (Poljska).
09. februar 2017.
HE Vranduk - Intenziviranje pripremnih radova
Pripremni radovi na gradilištu HE Vranduk intenzivirani su proteklih dana. Radovi se obavljaju na dvije gradilišne lokacije - u rejonu brane, te u rejonu velike strojare
06. februar 2017.
Elektroprivreda BiH nije izazvala ekološku katastrofu na Jablaničkom jezeru
Period od septembra do kraja prošle godine, kao i januar 2017. godine, karakterišu se kao hidrološki izuzetno sušni periodi, što je imalo direktnog odraza na stanje prirodnih dotoka vode na slivu rijeke Neretve, kao i na stanje zaliha vode u akumulaciji HE Jablanica.
30. januar 2017.
Objavljen tender za idejno rješenje Hidroelektrane Kruševo
JP Elektroprivreda BiH objavila je tender za izradu investiciono-tehničke dokumentacije - „Idejno rješenja HE Kruševo sa procjenom opravdanosti investicije“ za HE Kruševo na rijeci Bioštici, općina Olovo. Dokumentacija će pored Idejnog rješenja, obuhvatiti i Elaborat o rezultatima provedenih istražnih radova, kao i Procjenu utjecaja na okoliš.
27. januar 2017.
HE Vranduk-izvođenje pripremnih radova teče prema planu
Uprkos lošim vremenskim uslovima i niskim temperaturama, pripremni radovi na gradilištu HE Vranduk nastavljeni su prema ranije planiranom programu izvodjenja.
27. januar 2017.
ETI Sarajevo d.o.o. - povećanje proizvodnje, zaposlenosti, izvoza, ulaganja u proizvodne pogone
Društvo ETI Sarajevo d.o.o. član Koncerna EPBiH, u 2015.godini proizvelo je 1.211.359 artikala, što je u poređenju sa 309.163 proizvedenih jedinica u 2000.godini, kada je Društvo osnovano, pokazatelj značajnog rasta. Podatak da je u proteklih 16 godina postojanja u proizvodne pogone investirano 565.828 KM, od toga 272.954 KM u 2016.godini, potvrđuje da je proizvodna funkcija strateško opredjeljnje Društva ETI Sarajevo d.o.o.
20. januar 2017.
Izgradnjom Bloka 7 smanjenje emisija plinova i prašine i do 20 puta
Projekat Elektroprivrede BiH zamjenski Blok 7-450 MW u TE Tuzla, jedna od najvećih planiranih investicija u BiH, čijom će realizacijom Termoelektrana Tuzla dobiti proizvodni kapacitet visoke efikasnosti i u skladu s tim smanjenje emisije stakleničkih plinova (stari blokovi imaju stupanj korisnosti cca 30% , a novi blok 7 u kondenzacionom režimu > 42 %, a u kogenerativnom > 62 %), a radit će bez ispuštanja otpadnih voda. Zamjenski Blok 7 je predviđen za rad u kogeneraciji i uz isporuku električne energije vršiće i isporuku toplinske energije za daljinsko grijanje gradova Tuzla i Lukavac (perspektivno i Živinica), što ima vrlo povoljan utjecaj na okoliš u ovim gradovima.
20. januar 2017.
CoolHeating projekt
U periodu 20-24. februara 2017.godine, JP Elektroprivreda BiH će biti domaćin drugog projektnog sastanka (2nd progress meeting) u okviru EU Projekta CoolHeating (Podrška razvoju malih modularnih sistema grijanja i hlađenja na obnovljive izvore energije i neiskorištenu toplinu iz industrije u općinama Jugoistočne Evrope)