Aktuelnosti

07. juli 2020.
EPBiH – Od 01. jula redovni režim rada
Nakon proglašenja stanja prirodne nesreće u FBiH uzrokovane pojavom virusa COVID – 19, Elektroprivreda BiH se snažno angažovala u provođenju aktivnosti i mjera s ciljem očuvanja stabilnosti elektroenergetskog sistema, kontinuiranog snabdijevanja, pružanja različitih vidova zaštite i pomoći kupcima električne energije.
03. juli 2020.
EPBiH: Nadzorni odbor i Uprava u obilasku gradilišta VE „Podveležje“
Članovi Nadzornog odbora i Uprave JP Elektroprivreda BiH posjetili su gradilište Vjetroelektrane „Podveležje“ kod Mostara, na kojem su u okviru LOT-a 1, u toku radovi na betoniranju temelja vjetroagregata, čime je započeta finalna faza u realizaciji projekta.
01. juli 2020.
Zatraženo izuzeće od zabrane prijema radnika u rudnike Koncerna EPBiH
S obzirom na činjenicu da aktivnosti na izradi nove reorganizacije zavisnih društava rudnici uglja u sastavu Koncerna EPBiH nisu okončane zbog novonastale situacije sa proglašenjem prirodne nesreće uzrokovane pandemijom, Elektroprivreda BiH je Vladi Federacije BiH putem Ministarstva energije, rudarstva i industrije, dostavila zahtjev za izuzeće od zabrane prijema u radni odnos na određeno vrijeme u rudnicima uglja Koncerna EPBiH.
25. juni 2020.
Projekti Elektroprivrede BiH - doprinos unapređenju zaštite okoliša
U okviru investicionog ciklusa, koji obuhvata izgradnju proizvodnih kapaciteta iz obnovljivih izvora energije i zamjenskih termo postrojenja, Elektroprivreda BiH uspješno razvija projekte čija je realizacija uslovljena striktnom primjenom okolinskih mjera proisteklih iz direktiva Evropske Unije i Energetske zajednice.
23. juni 2020.
VE Podveležje - betoniran prvi temelj ; počela isporuka opreme
Na platou Podveležja, završeno je betorniranje temelja vjetroagregata broj 14. U temelj dubine 3, prečnika 18,6 metara, ugrađeno je 50 tona armature i 200 ankera (sidrenih vijaka) pojedinačne dužine 3 metra. Za betoniranje temelja utrošeno je više od 450 kubnih metara betona, koji je na lokaciju vjetroagregata broj 14 dovezen sa 60 miksera.
05. juni 2020.
EPBiH timu povjerena interpretacija promotivnog videa projekta Upgrade-DH
EU Horizon 2020 projekat UpgradeDH (web stranica: Upgrade-DH), u kojem kao konzorcijalni partner učestvuje JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, posredstvom Sektora za strateški razvoj, pokrenuo je kampanju promocije modernih sistema daljinskog grijanja.
03. juni 2020.
EPBiH nije upoznata s odlukama o obustavi gradnje malih HE na Neretvici
Elektroprivreda BiH nije upoznata sa bilo kakvim odlukama Općinskog vijeća Konjic o obustavi gradnje malih hidroelektrana na Neretvici i od nadležnih organa očekuje osiguranje pristupa gradilištu.
28. maj 2020.
Imenovani članovi Nadzornog i Odbora za reviziju, usvojeni Izvještaj o poslovanju za 2018. i Plan poslovanja za period 2020-2022.godina
Šezdeset i druga (redovna) Skupština JP Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo usvojila je Izvještaj o poslovanju JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo za 2018.godinu, u kojoj je proizvodnja električne energije ostvarena u količini 7.245,4 GWh, a ukupan prihod u iznosu milijardu i 60 miliona KM.
08. maj 2020.
Otvaranje gradilišta i početak minerskih radova za VE "Podveležje 1"
U rejonu Podveležja, počeli su radovi na izgradnji 15 vjetroagregata sa pratećim temeljima Vjetroelektrane "Podveležje 1", čime je gradilište zvanično otvoreno.
06. maj 2020.
Šezdeset i druga (redovna) Skupština JP EPBiH zakazana za 28.05.2020.
Šezdeset i druga (redovna) Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d.- Sarajevo biće održana 28.05.2020. godine, u Sarajevu, u prostorijama Poslovno - tehničke zgrade JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ulica Vilsonovo šetalište 15, s početkom u 10,00 sati.