Aktuelnosti

09. oktobar 2020.
VE Podveležje - montiran prvi vjetroagregat
Na platou Podveležja montiran je prvi od 15 vjetroagregata budućeg vjetroparka.
23. septembar 2020.
Obavljen prvi specijalni transport opreme za VE „Podveležje“
U ranim jutarnjim satima 23. septembra 2020. godine, iz Luke Ploče u Hrvatskoj, preko graničnih prijelaza Metković i Doljani do podveleškog platoa, obavljen je prvi specijalni transport opreme za Vjetropark „Podveležje“. U prvom kontingentu, na lokaciju vjetroagregata broj 8, dovezena su tri (3) segmenta tornja, pojedinačne dužine od 14 do cca 29 metara.
18. septembar 2020.
EPBiH: Prodaja stambeno - poslovne zgrade u Kaknju
JP Elektroprivreda BiH pokrenula je postupak za prodaju putem javnog poziva stambeno-poslovnog objekta „Samačka zgrada“ u naselju Termoelektrana „Kakanj“ u Kaknju.
15. septembar 2020.
Novi način plaćanja koji te štedi
JP Elektroprivreda BiH i Mastercard omogućili kartično plaćanje računa za električnu energiju bez naknada, kroz HuHu aplikaciju
15. septembar 2020.
Koncern EPBiH – Nova organizacija rada u rudnicima
11. septembar 2020.
Podrška premijera Novalića i ministra Džindića programu restrukturiranja rudnika Koncerna
Federalni premijer Fadil Novalić i ministar energije, rudastva i industrije u Vladi FBiH Nermin Džindić, boravili su u radnoj posjeti JP Elektroprivreda BiH. Program restrukturiranja elektronergetskog sektora u FBiH, s akcetom na njegovu implementaciju u Koncernu EPBiH, posebno rudnicima uglja, bile su teme razgovora sa Admirom Andelijom, generalnim direktorom i Senadom Sarajlićem, pomoćnikom generalnog direktora za zavisna i povezana društva.
07. septembar 2020.
75 godina Elektroprivrede BiH: Na stabilnom putu rasta i razvoja
Sedmog septembra 2020.godine Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo obilježava 75 godina postojanja.To je datum stupanja na snagu Uredbe o osnivanju Električnog preduzeća Bosne i Hercegovine „ElektroBiH“, koju je, 30. augusta 1945. godine, donijela Narodna Vlada Bosne i Hercegovine.
28. august 2020.
Usvojena odluka o odobravanju statuta rudnika uglja
Šezdeset i treća (vanredna) Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo održana 28.avgusta 2020. godine u Sarajevu nije donijela Odluku o razrješenju članova Nadzornog odbora ispred državnog kapitala, radi isteka perioda na koji su imenovani.
20. august 2020.
VE "Podveležje" - Upotrebna dozvola za transformatorsku stanicu
Ministarstvo građenja i prostornog uređenja Hercegovačko-neretvanskog kantona izdalo je 10. augusta 2020.godine, pravosnažnu Upotrebnu dozvolu JP Elektroprivreda BiH za transformatorsku stanicu TS 110/30 kV, izgrađenu na lokalitetu Podveležje za potrebe plasmana električne energije Vjetroelektrane “Podveležje” u prijenosni elektroenergetski sistem BiH.
13. august 2020.
Dobiti za lokalnu i širu zajednicu
Vjetroelektrana „Podveležje“ u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, projekat je od obostranog interesa i koristi za lokalnu zajednicu i Elektroprivredu BiH. Još u fazi priprema za izgradnju, lokalna zajednica je ostvarila direktne finansijske efekte. Za projekte unapređenja zaštite okoliša i životnog standarda stanovništva, Elektroprivreda BiH je Gradu Mostaru uplatila milion KM, a uplaćena je i jednokratna koncesiona naknada u iznosu milion i 10 hiljada KM.