Aktuelnosti

26. april 2019.
Dijalogom do bolje saradnje sa kupcima
S ciljem adekvatnog informisanja poslodavaca o snabdijevanju električnom energijom na otvorenom tržištu, predstavnici Sektora za snabdijevanje u saradnji sa Udruženjem poslodavaca Federacije BiH organzovali su u Zenici, Goraždu, Tuzli, Travniku, Bihaću, Jablanici i Sarajevu, sedam edukacija konsultativnog karaktera.
19. april 2019.
Peti Energetski samit održan je u znaku tranzicije energetskog sektora
Ključna tema 5. Energetskog samita, koji je održan u Neumu od 16. do 18. aprila ove godine, bila je Energetska tranzicija Bosne i Hercegovine. U praksi energetska tranzicija predstavlja prelazak na nove sisteme koji podrazumijevaju povećan udio obnovljivih izvora energije, veće uštede energije i aktivniju ulogu potrošača.
15. april 2019.
Sastanak konzorcijalnih partnera Horizont 2020 Projekta UPGRADE DH
U organizaciji EPBiH, u Sarajevu i Tuzli je od 10.-12. aprila 2019.godine, održan drugi projektni sastanak konzorcijalnih partnera Horizont 2020 Projekta UPGRADE DH, finansiranog od Evropske Komisije, u kojem učestvuje i EPBiH.
11. april 2019.
Forms
02. april 2019.
Dom naroda odobrio kreditno zaduženje za početak izgradnje zamjenskog Bloka 7
Dom naroda FBiH na sjednici održanoj 1.aprila 2019. godine u Sarajevu potvrdio je Odluka Predstavničkog doma FBiH od 7.marta 2019. godine o izdavanju garancije FBiH u korist Izvozno-uvozne banke Kine (The Export-Import Bank of China-CEXIM) za kreditno zaduženje JP Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo.
29. mart 2019.
Promjene u primjeni većih i manjih dnevnih tarifnih stavova
Prelaskom na ljetno računanje vremena, u nedelju 31. marta 2019. godine, nastupiće i promjena u primjeni većih i manjih dnevnih tarifnih stavova u obračunu potrošenje električne energije.
21. mart 2019.
Informacija za kupce električne energije
Vlada FBiH donijela je Odluku o utvrđivanju potrebnog iznosa naknada za podsticanje i jediničnog iznosa naknada za podsticanje proizvodnje električne energije iz OIEiEK za 2019. godinu („Sl. novine F BIH“, broj: 16/19 od 15.03.2019. godine).
21. mart 2019.
Informacija za kupce električne energije
Vlada FBiH donijela je Odluku o utvrđivanju potrebnog iznosa naknada za podsticanje i jediničnog iznosa naknada za podsticanje proizvodnje električne energije iz OIEiEK za 2019. godinu („Sl. novine F BIH“, broj: 16/19 od 15.03.2019. godine).
18. mart 2019.
Otkazana Pedeset sedma(vanredna)Skupština JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo
Nadzorni odbor JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo donio je Odluku o otkazivanju Pedeset sedme (vanredne) Skupštine Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, koja je zakazana za 20.03.2019. godine, u prostorijama Poslovno-tehničke zgrade JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ulica Vilsonovo šetalište broj 15., s početkom u 10,00 sati. Skupština je otkazana radi nepostojanja uslova za održavanje.
07. mart 2019.
Predstavnički dom FBiH: Usvojene odluke o garanciji i kreditu za Blok 7
Predstavnički dom FBiH je u nastavku prve redovne sjednice, održane 7.3.2019. godine, odobrio Odluku o izdavanju garancije FBiH u korist Izvozno-uvozne banke Kine (The Export-Import Bank of China-CEXIM) za kreditno zaduženje JP Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo.