Aktuelnosti

20. decembar 2016.
Povećan osnovni kapital TTU energetik
Na Prvoj redovnoj Skupštini Tvornice transportnih uređaja energetik d.o.o. Tuzla, održanoj u ponedjeljak, 19.12.2016.godine, donesena je Odluka o povećanju osnovnog kapitala za 8,3 miliona KM.
15. decembar 2016.
HE Vranduk – Nastavak radova; pozitivan nalaz Federalnog okolinskog inspektora
Uprkos niskim temperaturama, pripremni radovi 2. i 3. faze na gradilistu HE Vranduk nastavljaju se nesmanjenim intenzitetom. Pomoćni objekat zagat brane prve faze zatvoren je čeličnim talpama prema lijevoj obali sa uzvodne i sa nizvodne strane. Trenutno se izvode pripremni radovi za postavljanje donjeg reda zatega na zid od talpi.
07. decembar 2016.
HE Vranduk – Završni radovi na zatvaranju zagata brane prve faze; radovi i u rejonu strojare
U okviru priprema za buduće radove na iskopu jame, odnosno temelja brane, na gradilištu HE Vranduk nastavljena je ugradnja talpi na uzvodnom, vanjskom dijelu zagata, te izrada zemljano-stijenskog nasipa na nizvodnom dijelu zagata na liniji postavljanja talpi za zatvaranje zagata sa nizvodne strane.
07. decembar 2016.
Pogodnost za kupce, korisnike usluge e-računa
Kupci JP Elektroprivreda BiH iz kategorije domaćinstva i ostala potrošnja na 0,4 kV naponu koji se snabdijevaju u okviru univerzalne usuge, a opredjele se za uslugu e-račun, imaju povoljniji rok plaćanja računa tj. 30 dana umjesto dosadašnjih 15. Ova pogodnost traje sve vrijeme korištenja usluge dostave računa putem e-maila.
06. decembar 2016.
Održana četrdeset treća (vanredna) Skupština EPBiH
Četrdeset treća (vanredna) Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo održana 6.decembra 2016. godine u Sarajevu, razriješila je dužnosti, Adnana Terzića, člana Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, radi podnošenja ostavke i za člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo , do okončanja konkursne procedure, a najduže na vremenski period do najviše tri mjeseca, imenovala Mirzu Hulusića.
05. decembar 2016.
Konstituisani Skupština, Nadzorni odbor i Uprava Društva TTU energetik
U Tuzli je 05. decembra 2016.godine, održana Osnivačka Skupština Tvornice transportnih uređaja energetik d.o.o. Tuzla, privrednog društva čiji su osnivači JP Elektroprivreda BiH d.d. -Sarajevo i Rudnik mrkog uglja Banovići d.d. Banovići, zatim konstituirajuća sjednica Nadzornog odbora i prva sjednica Uprave Društva.
30. novembar 2016.
Predstavnici EPBiH na konferenciji o hidroenergiji zapadnog Balkana
Dr.sci.Senad Salkić, izvršni direktor za kapitalne investicije i dr.sci Nevad Ikanović, izvršni direktor za proizvodnju učestvuju u radu konferencije pod nazivom „Western Balkans Sustainable Hydropower Conference“ /Održiva hidroenergetska konferencija zapadnog Balkana/, koja se održava u Beču. U ime Vlade Federacije BiH konferenciji prisustvuje Nermin Džindić, ministar energije, rudarstva i industrije, te predstavnici JP Elektroprivreda HZHB, Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju i Privredne komore Federacije BiH.
28. novembar 2016.
Intenzivni radovi na gradilištu HE Vranduk
Nakon što je pomoćni objekt zagat brane prve faze zatvoren sa uzvodne strane prema lijevoj obali, zagat je dodatno ojačan zemljano stijenskom masom.
21. novembar 2016.
Zakazana Četrdeset treća (vanredna) Skupština JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
Četrdeset treća (vanredna) Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo biće održana 06.12.2016. godine, u Sarajevu, u prostorijama Poslovno - tehničke zgrade JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ulica Vilsonovo šetalište 15, s početkom u 10,00 sati.
18. novembar 2016.
HE Vranduk - počelo zatvaranje zagata brane prve faze
Na gradilištu HE Vranduk u toku su radovi na zatvaranju pomocnog objekta zagata brane prve faze prema lijevoj obali sa gornje uzvodne strane.