Aktuelnosti

19. januar 2017.
VE Podveležje - potpisani Ugovor o izgradnji pristupnih puteva, servisnih saobraćajnica i montažnih platoa za kranove i Ugovor o rekonstrukciji lokalne saobraćajnice
JP Elektroprivreda BiH i Konzorcij HP Investing d.o.o. Mostar, Amitea d.o.o. Mostar i Izgradnja Tojaga d.o.o. Mostar, zaključili su Ugovor o izgradnji pristupnih puteva, servisnih saobraćajnica i montažnih platoa za kranove – Vjetroelektrana Podveležje, čime je ozvaničen početak realizacije Projekta Vjetroelektrane.
18. januar 2017.
RMU Đurđevik – pozitivno poslovanje, dobit, izmirene obaveze prema radnicima i državi
RMU Đurđevik je poslovnu 2016.godinu okončao sa prihodom u iznosu 38,6 miliona KM, što je u odnosu na 2015.godinu, više za 3,3 miliona KM. Dobit ostvarena u prošloj godini iznosi cca 250 hiljada KM.
13. januar 2017.
Zatražena garancija za kredit za izgradnju Bloka 7
U skladu sa Zakonom o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji BiH i njegovim provedbenim aktima, Elektroprivreda BiH dostavila je Federalnom ministarstvu finansija na nadležno postupanje Zahtjev za davanje garancije za kredit za izgradnju Bloka 7 u TE Tuzla kod Export-Import Bank of China (EXIM banka) zajedno sa pratećom dokumentacijom (Nacrt kreditnog ugovora za koji se traži garancija, uključujući i nacrt ugovora/teksta garancije (engleska verzija i prijevod), ažurirana Studiju izvodljivosti projekta i dr.)
13. januar 2017.
U 2016.godini premašen plan proizvodnje električne energije i ostvarena rekordna proizvodnja uglja
JP Elektroprivreda BiH u 2016.godini ostvarila je proizvodnju 7.245 GWh električne energije. Ostvarena proizvodnja je za 5,06 posto veća u odnosu na proizvodnju iz 2015.godine i za 1,24 posto veća u odnosu na planiranu proizvodnju prema elektroenergetskom bilansu.
10. januar 2017.
HE Vranduk – Vremenske prilike utiču na dinamiku radova
Izuzetno nepovoljne vremenske prilike, niske temperature, snijeg i led, onemogućili su izvođenje pripremnih radova na gradilištu HE ¨Vranduk ¨prema ranije utvrđenom planu.
30. decembar 2016.
Usvojen Plan poslovanja JP Elektroprivreda BiH
Skupština Društva usvojila je Plan poslovanja JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo za period 2017-2019.godina.
30. decembar 2016.
02. i 03. januara 2017.godine, neradni dani
JP Elektroprivreda BiH obavještava cijenjene kupce da su ponedjeljak 02. januara i utorak 03. januara 2017.godine, državni praznik, te su u tom smislu u skladu sa Zakonom o državnim praznicima neradni dani
28. decembar 2016.
HE Vranduk - izvođenje pripremnih radova prema planiranoj dinamici
Na gradilištu HE Vranduk u toku je izvođenje radova na čišćenju jame (korita) unutar zagata i deponovanje materijala na uzvodnom dijelu nasipa. Sa porastom temperatura poteklih dana, stekli su se uslovi za ispitivanje zbijenosti posljednjeg sloja nasipa, prije tampona na gradilišnom putu kod glavne strojare. Ostvareni rezultati od strane Nadzora su ocjenjeni zadovoljavajućim i dozvoljen je nastavak radova.
28. decembar 2016.
Potpisani ugovori o nabavci uglja za 2017. godinu
Bajazit Jašarević, generalni direktor JP Elektroprivreda BiH i Nevad Ikanović, izvršni direktor za proizvodnju, potpisali su 28.decembra 2016. godine, sa predstavnicima rudnika u sastavu Koncerna EPBiH i RMU Banovići, ugovore o nabavci uglja za 2017. godinu.
21. decembar 2016.
Premašena proizvodnja električne energije u odnosu na 2015. godinu
U JP Elektroprivreda BiH zaključno sa 17. decembrom 2016. godine, proizvedeno je 6.913 GWh električne energije, što je za 5,44 procenata više u odnosu na isti period prošle godine i 1,85 procenata u odnosu na planiranu proizvodnju u 2016. godini, te je ostvarena proizvodnja električne energije veća od ukupno ostvarene proizvodnje u 2015.godini (6.909 GWh).