Aktuelnosti

06. decembar 2010.
Dobijena okolinska dozvola za blok 7 TE „Tuzla“
Federalno ministarstvo okoliša i turizma dostavilo je Elektroprivredi BiH poslije dobijanja dozvole za blok 8 u TE “Kakanj”, i rješenje o izdavanju okolinske dozvole za izgradnju bloka 7 u TE „Tuzla"", instaliranog kapaciteta 450 MW. Dobijanje okolinske dozvole jedan je od redovnih poslova i obaveza EPBiH u pripremi realizacije ambicioznih investicionih planova do 2030. godine među kojima je, kao najveća i najvažnija iinvesticija u blok 7 TE „Tuzla"".
18. novembar 2010.
Novi rekordi Hidroelektrana na Neretvi
četrdeset i pet dana prije kalendarskog kraja godine, 15. novembra, Hidrelektrane na Neretvi, u čijem sastavu su HE Jablanica, Grabovica i Salakovac, ostvarile su višedecenijsku proizvodnju, realizovale i prebacile ovogodišnji plan za 16 procenata. Proizvedeno je ukupno 1.708 GWh električne energije a najveću proizvodnju ostvarila je HE Jablanica – sa proizvedenih 853 GWh plan je prebačen za gotovo 100 GWh ili za 13 procenata.
18. novembar 2010.
Novi posao domaćim kompanijama
Konzorcij kojeg čine kompanije ELCOM i Deling iz Tuzle pobjednik je tendera, provedenog po međunarodnim otvorenim postupkom, za rekonstrukciju hidraulične i elektro instalacije na kombinovanom odlagaču-utovarivaču sistema B u TE „Tuzla“. Ugovor o ovom poslu, vrijednom 1,5 miliona KM, potpisali su generalni direktor EPBiH Amer Jerlagić i direktor ELCOM-a, lidera konzorcija, Džemo Mustafić koji su tom prilikom istakli važnost ovog ugovora.
17. novembar 2010.
U rudnicima ½Kreka½ iskopano dva miliona tona uglja
Krekini komorati su 15. novembra iskopali dvomilionitu tonu uglja. Dugoročni planovi Rudnika „Kreka“, najvećeg proizvođača uglja u Federaciji BiH optimistični su i govore da bi Rudnici „Kreka „ u narednim godinama mogli premašiti prijeratnu proizvodnju i dostići očekivanih 3.000.000 tona uglja. Rudnici „Kreka“ nastoje da realizuju bitne investicije za proizvodnju. Koncern Elektroprivreda BiH je uočio značaj ulaganja u velike investicijske projekte.
09. novembar 2010.
Dobijena okolinska dozvola za blok 8 TE „Kakanj“
Federalno ministarstvo okoliša i turizma 05. novembra ove godine je Elektroprivredi BiH dostavilo rješenje o izdavanju okolinske dozvole JP Elektroprivreda BiH za izgradnju bloka 8 u TE „Kakanj“, instalisanog kapaciteta 300 MW. Time su stvoreni svi neophodni preduslovi za izgradnju ovog izuzetno značajnog zamjenskog proizvodnog kapaciteta čija je predračunska investiciona vrijednost 544 milion eura.
08. novembar 2010.
EPBiH partner Evropske komisije u SEEWIND projektu
Na osnovu aplikacije EPBiH i potpisanog aneksa na Konzorcioni sporazum sa ostalim partnerima u SEEWIND projektu, ispitivanje vjetropotencijala u Hrvatskoj, Srbiji i Bosni i Hercegovini, krajem protekle sedmice u Elektroprivredu BiH stigla je potvrda iz Evropske komisije o prihvatanju partnerstva u realizaciji ovog projekta.Time je EPBiH postala dvanaesti partner u Konzorcionom sporazumu na mjestu operatora sa pravom korištenja finansijskih sredstava iz budžeta projekta
03. novembar 2010.
Olovo dobija alternativno napajanje električnom energijom
Zahvaljujući izuzetnoj saradnji između općina Olovo i Ilijaš i Elektroprivrede BiH Olovo će, za maksimalno tri mjeseca, dugoročno riješiti višedecenijski problem napajanja električnom energijom u zimskim mjesecima. Direktori EPBiH i tuzlanske firme Deling, pobjednice na međunarodnom tenderu, Amer Jerlagić i Omer Delalić, potpisali su 2. novembra ugovor vrijedan 1,5 miliona KM o alternativnom napajanju Olova električnom energijom
02. novembar 2010.
Najveća mjesečna proizvodnja u poslijeratnoj istoriji RMU Breza
Protekli mjesec će u poslijeratnoj istoriji Rudnika Breza biti zabilježen po izuzetnim proizvodnim rezultatima. Iskopano je skoro 50.000 tona uglja što je rekordna proizvodnja od rata do sada. Situacija se bitno popravila otkad su rudnici u sastavu Elektroprivrede BiH. Sada je, kažu rudari tri puta lakše i samo da se nastavi sa ulaganjima, bilo bi još ljepše. Uvezivanje sa Elektroprivredom komoratima je donijelo bolje plaće i veću sigurnost na radu
28. oktobar 2010.
Zimsko računanje vremena
Prelaskom na zimsko računanje vremena od nedjelje 31. oktobra 2010. godineManji dnevni tarifni stavovi se primjenjuju od 22:00 do 7:00 i od 13:00 do 16:00 sati. te nedjeljom.Veći dnevni tarifni stavovi se primjenjuju od 7:00 do 13:00 sati i od 16:00 do 22:00 sata.
27. oktobar 2010.
New Delhi : Obnovljivi izvori energije šansa za ukupan razvoj
Najveća godišnja, svjetska konferencija za obnovljive izvore električne energije, na kojoj učestvuje preko 800 predstavnika iz cijelog svijeta, od Meksika do Japana, počela je 27. oktobra u indijskom glavnom gradu Nju Delhiju, a glavni sponzori konferencije su vlade Njemačke i Norveške kao i banka KfW. Konferenciji, na poziv dr. Farooq Abdullaha, ministra za novu i obnovljivu energiju u indijskoj Vladi, prisustvuju i federalni ministar za energiju, industriju i rudarstvo Vahid Hećo i generalni direktori EPBiH i EP HZHB Amer Jerlagić i Matan ®arić.