Aktuelnosti

15. april 2011.
Odluke za rudarsko bolje sutra
Dogovoreni su modaliteti za poboljšanje standarda rudara, različiti za svaki od sedam rudnika u sastavu koncerna EPBiH. Za podsticajne otpremnine izvojit će se 20 miliona KM, a EPBiH preuzima sve u 2011. iskopane količine uglja čime se prihodi rudnika uvečavaju za oko 40 miliona KM
04. april 2011.
Rudari „iskopali“ milion KM dobiti!
Rudnik mrkog uglja „Breza“ prvo tromjesečje ove godine završio je sa najboljim poslijeratnim rezultatima: iskopano je više od 120.000 tona komercijalnog uglja i ostvarena dobit oko milion KM! „Tromjesčni poslovni rezultat ostvaren je zahvaljujući velikim naporima rudara i čelnih ljudi Rudnika ali, i prije svega, pomoći koju je ovaj Rudnik imao od Koncerna EPBiH na čemu im se javno zahvaljujemo“, kaže direktor Rudnika ćamil Zaimović ali naglašava: „Rudari „Breze“ spremni su ostvariti, i značajno prebaciti, ovogodišnji plan proizvodnje od 420.000 tona komercijalnog uglja ali to ne ovisi samo od našeg angažmana. Uspješno poslovanje značajno nam je ugroženo neosnovanom odlukom Ureda za žalbe BiH koji nam je poništio tender za nabavku mehanizacije neophodne za rad novog čela. Ovom odlukom Ureda, ponavljam neosnovanom, nije ugroženo samo pozitivno poslovanje Rudnika u ovoj godini nego i sigurnost rudara „Breze“.
30. mart 2011.
Posao vrijedan 20 miliona eura
U Elektroprivredi BiH su 30. marta, generalni direktor kompanije Amer Jerlagić i predstavnici grupe ponuđača, Trade Greener - V.Britanija / ESBI Carbon Solutions - R. Irska, gospoda Colin Armstrong-Bell i Mark Fitzsimmons, koja je zadovoljila zahtjeve ponovljenog međunarodnog tendera „Angažovanje konsultanta za registrovanje CDM projekata u JP Elektroprivreda BiH“, potpisan ugovor, prvi te vrste u Bosni i Hercegovini, čijom realizacijom bi EPBiH trebala ostvariti 20 miliona eura dodatnog prihoda u narednih deset godina.
18. mart 2011.
Za lokalnu zajednicu 1,2 miliona KM
Generalni direktor EPBiH Amer Jerlagić i načelnik Općine Konjic Emir Bubalo potpisali su danas, 18. marta, Program prijateljskog okruženja i ugovor o njegovoj realizaciji, čime i praktično počinje realizacija projekta izgradnje 15 mHE na rijeci Neretvici. Projekt će biti realizovan u tri faze: prvo će biti izgrađene četiri mHE, u drugoj fazi je planirana izgradnja pet a u trećoj fazi šest mHE ukupne inastalisane snage od 26,223 MW i planirane godišnje proizvodnje od 102,144 GWh električne energije.
18. mart 2011.
Predsjednik sindikata rudnika u EPBiH
Sadašnja situacija, razvojni projekti i trenutno otvorena pitanja razvoja zavisnih društava Koncerna EPBiH, rudnika „Kreka“, „đurđevik“, „Kakanj“, „Breza“, „Zenica“, „Gračanica“ i „Abid Lolić“ iz Bile bile su, između ostalih, teme današnjih, 17. marta, razgovora u Elektroprivredi BiH kojima su prisustvovali članovi Uprave EPBiH, na čelu sa generalnim direktorom Amerom Jerlagićem, predsjednici sindikata pomenutih rudnika te predsjednici samostalnih sindikata BiH i Federacije, Fikret Berbić i Fikret Suljić kao i predsjednik SEER-a BiH, Omer Sikira.
03. mart 2011.
Rudnik Kreka obara rekorde
Zavisno društvo EPBiH Rudnici ""Kreka"" premašili su plan proizvodnje. Ni nepovoljni vremenski uslovi nisu bili prepreka sve većim Krekinim proizvodnim rezultatima i planovima koji ove godine teže ka 2.600.000 tona iskopanog uglja. Ovogodišnja februarska proizvodnja veća je za oko 14.000 tona iskopanog uglja u odnosu na isti period 2010. godine. 100,3 % ostvarene proizvodnje u februaru nova je pobjeda krekinih komorata.
24. februar 2011.
Vjetropark Podveležje postaje realnost
Nakon odluke Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona (HNK) o dodjeli koncesije za izgradnju 16 vjetroagregata u vjetroparku na platou Podveležja, u JP Elektroprivreda BiH, u očekivanju neophodne saglasnosti pravobranioca, sve je spremno za početak izgradnje prve dvije vjetroturbine, ukupne snage četiri MW, koje bi već u ovoj godini trebale da budu priključene na distributivnu mrežu.Izgradnja vjetroparka Podveležje, ukupne snage 46 MW, na području mikrolokacija Mali Grad i Svetigora, investicija je vrijedna oko 125 miliona KM
21. februar 2011.
ED Sarajevo priključila prve potrošače na novoizgrađeni objekat u Općini Stari Grad
Elektrodistribucija Sarajevo je priključila prve potrošače na novoizgrađeni objekat TS 110/10 kV koji se nalazi u Općini Stari Grad Sarajevo.Puštanjem prve kablovske veze do TS Kreševljakovića 2, sa šest distributivnih transformatorskih stanica 10(20)/0,4 kV, čije je ukupno opterećenje oko 1,3 MW, počela je aktivnost prebacivanja pripadajućeg konzuma na novi primarni objekat napajanja za općine Stari Grad i Centar.Planirano je da uskoro počne prebacivanje kompletnog konzuma postojeće TS 35/10 kV Vijećnica na novu TS 110/10 kV Stari Grad i uspostavljanje novog novog uklopnog stanja prema primarnim objektima TS 110/10 Skenderija, TS 110/35/10 Velešići i TS 110/10 kV Koševo.
16. februar 2011.
Okolinska dozvola i za mHE Gorovnik ušće
Federalno ministarstvo okoliša i turizma JP EPBiH izdalo je i posljednju okolinsku dozvolu za izgradnju, iz prve faze, četiri mHE na rijeci Neretvici. Riječ je o maloj hidroelektrani Gorovnik ušće na rijeci Neretvici, koja će se graditi u okviru realizacije projekta izgradnje 15 mHE na Neretvici, instalisane snage od 3,929 MW i godišnje proizvodnje od 16,4 GWh. To je najveća mHE na Neretvici koja će, sa mHE Crna Rijeka, Srijanski Most i Gorovnik, godišnje proizvoditi 43,5 GWh električne ili 42 procenta ukupne proizvodnje planiranih 15 mHE.
02. februar 2011.
Novi ugovor JP EPBiH
Predstavnik austrijske kompanije „Strabag“ Zoran Stojić, direktor regije jugoistočne Evrope, i generalni direktor EPBiH Amer Jerlagić, potpisali su u srijedu, 02. februara, ugovor o realizaciji projekta rehabilitacije i modernizacije sistema za osmatranje brana HE Jablanica, HE Grabovica i HE Salakovac. Vrijednost ugovora, koji će se realizovati tokom 16 mjeseci po sistemu „ključ u ruke“, je 2, 98 miliona eura, a finansira se iz kredita Evropske investicione banke, u okviru projekta Power IV, podkomponenta sigurnost brana.