Aktuelnosti

02. februar 2011.
HE na Neretvi: Proizvodnja električne energije veća za 27 procenata
Hidroelektrane na Neretvi, u čijem sastavu su HE Jablanica, HE Grabovica i HE Salakovac, zahvaljujući izuzetno povoljnoj hidrološkoj situaciji te vrhunskoj spremnosti proizvodnih pogona, u januaru su proizvele 192.933 MWh električne energije što je prebačaj plana proizvodnje od 27 procenata.
31. januar 2011.
Uspjesi Rudnika uglja “Gračanica”
Rudnik uglja ""Gračanica"" iz Gorenjeg Vakufa/Uskoplja u 2010. godini proizveo je 253.000 tona uglja, što je za osam posto više od plana, Najviše uglja isporučeno je ""Termoelektrani"" u Kaknju 180.000 tona, kompaniji ""Hayat-Natron"" u Maglaju 40.000 tona, te ostalim kupcima 25.000 tonaPlan otkrivke prebačen je za 25 posto, i ostvarena realizacija od 243.245 tona uglja. Prihod koji je ostvaren u 2010. veći je za 12 posto u odnosu na 2009.
31. januar 2011.
Izgradnja mHE na rijeci Neretvici: Završena prva faza geoistražnih radova
Prva faza geoistražnih radova za izgradnju četiri mHE na rijeci Neretvici – mHE Srijemski most, Crna rijeka, Gorovnik i Gorovnik-ušće, koju su obavili stručnjaci zeničke firme Geosonda d.o.o.u periodu od 27. decembra protekle godine do 15. janura ove godine, pod nadzorom inženjera Energoinvesta i EPBiH, uspješno je okončana. Stručnjaci Geosonde napravili su 13 bušotina i 28 građevinskih raskopa čiji rezultati će poslužiti za izradu glavnih projekata za izgradnju četiri pomenute mHE
24. januar 2011.
EPBiH i BH Gas u zajedničkom poslu
Generalni direktor Elektroprivrede BiH Amer Jerlagić i direktor BH Gasa Almir Bečarević potpisali su 24. januara, predinvesticioni ugovor o godišnjoj isporuci 170 miliona m3 prirodnog gasa za potrebe novog bloka u TE „Kakanj“ instalisane snage 100 MW. Riječ je o CCGT postrojenju, kombinovanom ciklusu parne i gasne turbine, čija je izgradnja predviđena „Strateškim planom i programom razvoja energetskog sektora u Federaciji BiH“, a čije je početak rada predviđen za 2017. godinu.
18. januar 2011.
Do septembra dva vjetroagregata u Podveležju
Nakon nedavnog otvaranja zahtjeva EPBiH za dodjelu koncesije za izgradnju vjetroparka na platou Podveležja Vlada HNK 17. januara je usvojila odluku o dodjeli koncesije ovoj kompaniji za korištenje građevinskog zemljišta na platou Podveležje. Time su stvoreni svi neophodni preduslovi za početak izgradnje vjetroparka „Podveležje“, prvog proizvodnog energetskog kompleksa u BiH koji će koristiti snagu vjetra za proizvodnju električne energije. Ova odluka Vlade HNK za EPBiH znači i znak za start projekta izgradnje 16 vjetroagregata na platou Podveležja ukupne snage od 46 MW
10. januar 2011.
Mađari zainteresovani za strateške projekte EPBiH
Generalni direktor Mađarske elektroprivrede (MVM) Csaba Baji, sa saradnicima, primio je 10. janura, delegaciju Elektroprivrede BiH, koju predvodi generalni direktor Amer Jerlagić, a koja se nalazi u dvodnevnoj posjeti Mađarskoj, novopredsjedavajućoj državi Evropske unije. Razgovarano je o kapitalnim investicionim projektima EPBiH, naročito o projektima izgradnje termoelektrana. Tom prilikom predstavnici MVM-a, kompanije u 100 procentnom državnom vlasništvu, iskazali su svoj interes za ove i druge projekte EPBiH s obzirom da Mađarska nije u mogućnosti da sama obezbijedi neophodne, dovoljne količine električne energije koju, u značajnoj mjeri, nabavlja od zemalja iz okruženja.
30. decembar 2010.
U Novu godinu sa 640.000 eura granta KfW banke
Elektroprivreda BiH i frankfurtska KfW banka potpisale su u četvrtak, 30. decembra ugovor o grant sredstvima u visini od 640.000 eura za izradu fizibiliti studije za izgradnju HE „Janjići“, kod Zenice. Riječ je o HE snage 13,3 MW, jedne od planiranih 25 HE na rijeci Bosni, na toku od Jošanice do Doboja. Potpisivanje ovog ugovora samo je početak realizacije projekta „25 HE na rijeci Bosni“, projekta za koji je jedna od najvećih evropskih banaka izrazila spremnost za učešće u zatvaranju finansijske konstrukcije
30. decembar 2010.
EPBiH koncesija za vjetropark Podveležje
Zaključak Skupštine HNK-a da se odobrava otvaranje zahtjeva EPBiH za dodjelu koncesije za izgradnju vjetroelektrana na platou Podveležja sa zadovoljstvom je prihvaćena u EPBiH jer ovoj kompaniji omogućava nastavak brojnih poslova neophodnih za početak izgradnje prvog vjetroparka u BiH.Prema investicionoj odluci EPBiH na platou Podveležja, na mikrolokacijama Mali Grad i Svetigora, planirana je izgradnja vjetroparka od 16 vjetroagregata ukupne snage od 46 MW. U prvoj fazi, do septembra 2011. godine, izgradiće se dva vjetroagregata od po dva MW a u drugoj fazi, koja počinje 2012. godine, gradiće s preostalih 14 vjetroagregata pojedinačne snage od dva do tri MW.
27. decembar 2010.
Rudnik uglja
Rudnik uglja ""Gračanica"", zavisno društvo EPBiH iz Gornjeg Vakufa/Uskoplja ostvario je do sada proizvodnju od oko 250.000 tona uglja, čime je proizvodni plan za 2010. godinu premašen za osam posto. Očekuje se da će u Rudniku do kraja godine proizvodnja uglja biti veća za oko 10 odsto u odnosu na plan.
24. decembar 2010.
Saopštenje Sindikata elektroenergetsih radnika BiH
Zabrinuti novonastalom situacijom (dešavanjima) u i oko JP ElektroprivredaBiH d.d. Sarajevo, pojedinim neodmjerenim izjavama u javnosti, koje su često neutemeljene, a negativno se odražavaju na nas zaposlenike kao i na ugled i funkcionisanje Javnog preduzeća koje ni u kom slučaju ne zaslužuje ovakav odnos stvaranja krive slike u javnosti,Glavni odbor SEER-a insistira, i zahtjeva od svih aktera da se umjesto dolijevanja ulja na vatru maksimalno angažuju na iznalaženju kvalitetnih rješenja, te obave javnu raspravu i time omoguće normalno funkcionisanje Javnog preduzeća koje, po svim svojim parametrima, ne samo po našoj ocjeni nego po ocjeni relevantnih stručnjaka iz ove oblasti, zauzima poziciju broj jedan kako u državi BiH tako i u regionu.