Aktuelnosti

25. april 2016.
Održan Energetski samit
Drugi Energetski samit u Bosni i Hercegovini održan je 21. i 22. 04.2016. godine, u Neumu, u organizaciji USAID projekta Investiranje u sektor energije (EIA) i Njemačkog društva za međunarodnu saradnju (GIZ), a pod pokroviteljstvom Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Državne regulatorne komisije za električnu energiju (DERK), Regulatorne komisije za energiju u Federaciji BiH (FERK) i Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske (RERS)
20. april 2016.
Imenovani članovi Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo ispred državnog kapitala i članovi Odbora za reviziju
Trideset i deveta Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo, održana 20. aprila 2016. godine u Sarajevu donijela je Odluku o razrješenju članova Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo ispred državnog kapitala, radi isteka perioda na koji su imenovani.
14. april 2016.
Vijeće ministara BiH i Vlada Federacije BiH pružaju podršku Projektu izgradnje Bloka 7
Projekat izgradnje Bloka 7 Termoelektrane “Tuzla” ima punu podršku Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, koje se nedavno obratilo premijeru NR Kine za dodatnu podršku Projektu. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, također, čvrsto stoji iza Projekta izgradnje Bloka 7
14. april 2016.
Obavještenje o prijedlozima dioničara za dopunu dnevnog reda Trideset i devete (vanredne) Skupštine JP EPBiH
Više informacija o Obavještenju dostupno je na web stranici Društva
11. april 2016.
Obavijest o održavanju prezentacije Prethodne procjene utjecaja na okoliš HE „Babino Selo“
JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo će 26.04.2016. godine, u 13.00 sati, u Sali Općine Donji Vakuf, za sve zainteresirane subjekte prezentirati Prethodnu procjenu utjecaja na okoliš Hidroelektrane „Babino Selo“ na rijeci Vrbas, kao i Plan učešća interesnih strana u projektu
08. april 2016.
Profesor Mladen Kezunović održao stručno predavanje „Pametne Mreže“
Dr. Mladen Kezunović, profesor na Texas A&M University održao je stručno predavanje o temi „Pametne mreže“, namjenjeno za inženjere iz Sektora za distribuciju, Sektora za IKT, Sektora za strateški razvoj i distributivnih podružnica JP Elektroprivreda BiH
29. mart 2016.
Održana Trideset i osma (vanredna) Skupština EPBiH
Predstavnici dioničara na 38. (vanrednoj) Skupštini JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo usvojili su Statut Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d-Sarajevo. Statut JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo je usklađen sa novim Zakonom o privrednim društvima Federacije BiH, koji se u FBiH primijenjuje od 22. decembra 2015. godine.
24. mart 2016.
Promjena dnevnih tarifnih stavova
Prelaskom na ljetno računanje vremena, 27. marta 2016. godine, nastupiće i promjena u primjeni većih i manjih dnevnih tarifnih stavova u obračunu potrošenje električne energije, odnosno, mijenja se vrijeme važenja tzv. jeftinije i skuplje struje
21. mart 2016.
Predstavljeni projekti JP EPBiH na području Unsko – sanskog kantona
Bajazit Jašarević, generalni direktor JP Elektroprivreda BiH i članovi Uprave Javnog preduzeća tokom posjete Unsko – sanskom kantonu 21. marta 2016. godine, razgovarali su sa Šemsudinom Dedićem, ministrom poljoprivrede,vodoprivrede i šumarstva FBiH, mr.sci Izudinom Saračevićem, premijerom Unsko – Sanskog kantona, Emdžadom Galijaševićem, gradonačelnikom Bihaća i načelnicima općina Bužim, Sanski most, Bosanski Petrovac, Bosanska Krupa, Ključ i Velika Kladuša.
08. mart 2016.
Nove investicije u rudnike „Kreka“ i „Đurevik“
Dr. Sci. Nevad Ikanović, izvršni direktor za proizvodnju u JP Elektroprivreda BiH d.d.– Sarajevo predstavio je 8. marta 2016. godine, u RU „Kreka“ , Plan investiionih ulaganja u rudnike „Kreka“ i „Đurđevik“ za period od 2016- do 2018. godine