Aktuelnosti

08. mart 2016.
Zakazana Trideset i osma (vanredna) Skupština JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
Trideset i osma (vanredna) Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo biće održana 29.03.2016. godine, u Sarajevu, u prostorijama Poslovno - tehničke zgrade JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ulica Vilsonovo šetalište 15, s početkom u 10,00 sati.
08. mart 2016.
Konkursi dostupni na web portalu EPBiH
Elektroprivreda BiH je poništila Javni konkurs za izbor članova Odbora za reviziju Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo, objavljen 10.02.2016. godine i Javni konkurs za izbor i imenovanje članova Uprave – Generalnog direktora i izvršnih direktora u dijelu koji se odnosi na poziciju Izvršnog direktora za snabdijevanje i trgovinu, objavljen 14.10.2015. godine
04. mart 2016.
Nadzorni odbor imenovao članove Uprave JP EPBiH
Na 17. sjednici, održanoj 24.02.2016. godine, Nadzorni odbor je donio odluke o imenovanju generalnog direktora i članova Uprave JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo na mandatni period od 4 godine, počev od 01.03.2016. godine.
04. mart 2016.
Nj. E. Ambasador Ferguson u posjeti JP Elektroprivreda BiH
Ambasador Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske u BiH, Nj.E. Edward Ferguson, posjetio je JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo. Tokom sastanka sa Bajazitom Jašarevićem, generalnim direktor i Nevadom Ikanovićem, izvršnim direktorom za proizvodnju, razgovarano je o aktuelnoj situaciji u energetskom sektoru.
24. februar 2016.
Potpisan Ugovor o isporuci električne energije za potrebe javne rasvjete u KS
U prostorijama Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo 24. februara 2016. godine, potpisan je 5, 1 milion KM vrijedan ugovor o isporuci električne energije za potrebe javne rasvjete u Kantonu Sarajevo u 2016. godini.
17. februar 2016.
Vlada FBiH - Prethodana saglasnost NO JP Elektroprivreda BiH za imenovanje članova Uprave
Vlada FBiH na sjednici održanoj 12. februara 2016. godine u Mostaru dala je prethodnu saglasnost Nadzornom odboru JP Elektroprivreda BiH – d.d. Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju članova Uprave JP Elektroprivreda BiH d.d Sarajevo u sastavu Bajazit Jašarević (generalni direktor), Nevad lkanović (izvršni direktor za proizvodnju), Mensura Zuka (izvršna direktorica za pravne i kadrovske poslove), Senad Salkić (izvršni direktor za kapitalne investicije), Muhamed Ražanica (izvršni direktor za ekonomske poslove) i Esed Džananović (izvršni direktor za distribuciju).
10. februar 2016.
Objavljen Javni konkurs za izbor članova Odbora za reviziju
Nadzorni odbor Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo raspisao je Javni konkurs za izbor članova Odbora za reviziju Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo.
15. januar 2016.
Održana javna rasprava u postupku izdavanja izdavanja okolinske dozvole za HE ¨Janjići¨
U organizaciji Federalnog ministarstva okoliša i turizma , u naselju Janjići 15. januara 2016. godine, održana je Javna rasprava - Ocjena Studije o procjeni utjecaja na okoliš u postupku izdavanja okolinske dozvole za izgradnju HE ¨Janjići¨ na rijeci Bosni.
08. januar 2016.
HE ¨Vranduk¨ gradiće Joint Venture STRABAG AG /KONČAR - KET
Ugovor za izgradnju HE ¨Vranduk¨ između JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo i Joint Venture STRABAG AG Austrija/ Končar - inžinjering za energetiku i transport d.d. Hrvatska (KONČAR - KET), potpisan je 08. januara 2016. godine u Sarajevu. Ugovor vrijedan 112,3 miliona KM potpisali su Bajazit Jašarević, v.d. generalni direktor JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Besim Imamović, v.d. izvršni direktor za kapitalne investicije i u ime kompanija STRABAG AG Austrija, Dragan Pavelić i Končar – KET, Mišo Jurković.
29. decembar 2015.
Izabrani članovi Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo ispred državnog kapitala
Trideset i sedma Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo, održana 29. decembra 2015. godine u Sarajevu donijela je Odluku o razrješenju članova Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo ispred državnog kapitala, radi isteka perioda na koji su imenovani. Dužnosti su razriješeni - Enver Agić, Milenko Obad, Selvedin Subašić, Izudin Džafić, Elvir Nezirević i Jakub Dinarević.