Aktuelnosti

14. juni 2012.
Brzom intervencijom, otklonjen kvar na područjima općina Centar i Novo Sarajevo
Uslijed kvara na 110 kilovoltnoj trafostanici Elektroprijenosa BiH u 16,42 sati bez napajanja električnom energijom je ostao dio kupaca koje snabdijeva JP Elektroprivreda BiH na područjima općina Centar i Novo Sarajevo. Brzom intervencijom dežurnih ekipa na terenu kvar je u 17,37 sati otklonjen i snabdijevanje kupaca na ovim lokalitetima je normalizovano.
13. juni 2012.
Cijena električne energije u BiH- najniža u Evropi
Prema izvještaju statističkog ureda Evropske unije (EUROSTAT) o cijenama električne energije u 32 zemlje Evrope, cijena ovog energenta najniža je u Bosni i Hercegovini. Izvještaj sadrži podatke o cijenama u periodu juli – decembar 2011.godine, za dvije kategorije kupaca, domaćinstva i industrijske kupce. Prosječna cijena električne energije za domaćinstva koja snabdijeva JP EP BIH u drugom polugodištu 2011. godine, iznosila je 13,81 feninga po kWh (bez poreza), odnosno 16,16 feninga po kWh (s porezom). U 27 zemalja Evropske unije, prosječna cijena ovog energenta u istom periodu iznosila je 35,93 feninga po kWh.
13. juni 2012.
Projekt izgradnje Bloka 7 TE "Tuzla" predstavljen na Danima energetike i rudarstva
U okviru ovogodišnjeg Međunarodnog sajma energije, industrije i rudarstva u Tuzli su održani Dani energetike i rudarstva u organizaciji Vlade Tuzlanskog kantona. Stručni programski sadržaj Sajma omogućio je posjetiocima uvid u aktuelno stanje u energetskom sektoru.
12. juni 2012.
Okrugli sto u Tuzli - Najbolje raspoložive tehnike za velika ložišta
Uporedo sa Međunarodnom konferencijom Energa 2012, u Tuzli je održan i Okrugli sto o temi ""Najbolje raspoložive tehnike za velika ložišta (BAT) na Zapadnom Balkanu"", čiji je organizator Vijeće za regionalnu saradnju (RCC) i Regionalni centar za obrazovanje i informisanje iz održivog razvoja za jugoistočnu Europu (REIC).Povod za organizovanje Okruglog stola je završetak rada na projektu “Podrška implementaciji IPPC Direktive u Bosni i Hercegovini“ i potreba za usvajanjem bosanskohercegovačkog BAT-a za velika ložišta i drugih podzakonskih akata.
11. juni 2012.
Održano više od 1000 kurseva za buduće korisnike FMIS -a
Peti sastanak Upravljačkog odbora projekta „Proširenje (Roll-out) SAP informacionog sistema za upravljanje finansijama FMIS - Financial Management Information System", održan je 07. juna 2012. godine u prostorijama Termoelektrane "Tuzla"Voditelj projekta u ime JP EPBiH Edin Mujagić, izvršni direktor za ekonomske poslove i Mirko Slovjak voditelj projekta iz vodeće regionalne konzalting kompanije za SAP rješenja b4b d.o.o. Zagreb, upoznali su članove Upravljačkog odbora sa završenim i predstojećim aktivnostima u realizaciji SAP-a.
08. juni 2012.
Energa 2012 – Iskustva, istraživanja i nova dostignuća iz oblasti energetike
Na Konferenciji Energa 2012, pratećem stručnom sadržaju Međunarodnog sajma energije, industrije i rudarstva, u okviru sesije Energetske politike o temi Poslovna politika i strateški ciljevi JP Elektroprivreda BiH (Plan poslovanja 2012-2014) govorio je dr Elvedin Grabovica, generalni direktor JP EPBiH. Dr Grabovica je apostrofirao tri ključna izazova koji se nalaze pred JP EPBiH - pokretanje gradnje novih proizvodnih kapaciteta, reorganizacija u skladu sa direktivama EU te prestruktuiranje i modernizacija rudnika i JP EPBiH. Prisutne na Međunarodnoj konferenciji Energa 2012 direktor JP EPBiH je upoznao i sa mogućnostima investiranja u razvojne projekte JP EPBiH putem modela projektnog partnerstva.
06. juni 2012.
Počinju istražni radovi većeg obima
U Rudniku mrkog uglja Kakanj, ove sedmice, počinju istražni radovi većeg obima, kojima će biti urađeno više od 60 bušotina ukupne dužine oko 6000 metara, a na lokalitetima Vrtlište i Begići-Bištrani.Radovi na izvođenju buština počeće istovremeno na Vrtlištu i na lokalitetu Begići-Bištrani, a biće završeni u narednih 12 mjeseci, što zavisi od broja bušaćih garnitura koje će izvođač radova „Geo-Marić“ iz Mostara uključiti u posao.
06. juni 2012.
U rad pušten remontovani bager SRs 402
Nermin Nikšić, predsjednik Vlade FBiH, dr Elvedin Grabovica, generalni direktor JP EPBiH i Rešad Husagić direktor RU "Kreka" pustili su na platou Rudnika „Dubrave“ u rad remontovani bager SRs 402 15/1,5 U generalni remont bagera uloženo je 4.705.764,45 KM ( bez PDV-a) a finansiran je sredstvima JP EPBiH, u okviru procesa dokapitalizacije rudnika koji su u sastavu Koncerna EPBiH.
06. juni 2012.
Ministar Lagumdžija i premijer Nikšić posjetili izložbeni prostor JP EPBiH
Prvog dana održavanja Međunarodnog sajma energije, industrije i rudarstva u Tuzli, izložbeni prostor Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH posjetili su dr Zlatko Lagumdžija, ministar vanjskih poslova BiH i Nermin Nikšić, predsjednik Vlade FBiH.Dr Elvedin Grabovica, generalni direktor JP EPBiH upoznao je bh.šefa diplomatije i federalnog premijera sa razvojnim projektima JP EPBiH i dosadašnjim aktivnostima na njihovoj realizaciji.
01. juni 2012.
RMU "Kakanj": Rekordna dnevna proizvodnja
Sinoć na kraju treće smjene, a posljednjeg dana maja 2012. godine rudari Rudnika "Kakanj" ostvarili su najveću dnevnu proizvodnju uglja od 1992. godine. Prema Termoelektrani "Kakanj" isporučeno je 6.704,90 tona uglja. Iz podzemne eksploatacije, Pogona "Haljinići" ostvareno je 1.500 tona, a sa Površinskog kopa "Vrtlište" 5.204,90 tona. Prosječna dnevna proizvodnja u Rudniku "Kakanj" iznosi oko 4.500 tona .