Aktuelnosti

09. april 2013.
Upozorenje: Otuđenja i oštećenja elektroenergetskih objekata - opasna za ljudske živote
Iz Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH ukazujemo na, u posljednje vrijeme, naročito izražen problem otuđenja (krađe) i oštećenja dijelova elektrodistributivne mreže, postrojenja i opreme koja je u vlasništvu Javnog preduzeća.
08. april 2013.
Za novu elektrodistributivnu mrežu na području PJ Busovača – Kiseljak 1,8 miliona KM
U Podružnici ¨Elektrodistribucija¨ Zenica, Poslovna jedinica Busovača – Kiseljak, izgrađena je nova elektrodistributivna mreža koju čine 20 kV kablovski vod „Busovača - Kaćuni“ i Rasklopnica „Kaćuni“ sa daljinskim upravljanjem ćelijama i opremom, ukupne vrijednosti cca 1.852.000 KM.
04. april 2013.
Novi web portal Elektroprivrede BiH
Od petka, 05.04.2013.godine, u funkciju novi web portal, organizacijski i sadržajno prilagođen da pruži širok spektar informacija kupcima električne energije, poslovnim partnerima, dioničarima, investitorima i široj javnosti.
04. april 2013.
JP EPBIH spremna za eventualno prelijevanje vode iz HE Rama
Prirodni dotoci vode na profilima akumulacija kojima upravlja JP Elektroprivreda BiH su u stagnaciji i imaju trend daljeg opadanja. Režim ispuštanja vode na nizvodnoj HE Salakovac se postepeno smanjuje u skladu sa stagnacijom prirodnih dotoka. Ovakvim režimom ispuštanja, stvaraju se preduslovi za prihvat novih količina vode koje mogu biti izvjesne u narednom periodu.
04. april 2013.
Ni u jednoj od 4.286 sprovedenih nabavki, JP EPBiH nije kršila Zakon
Povodom tvrdnje Account - Antikorupcijske mreže BiH da je „JP Elektroprivreda BiH najveći kršitelj Zakona o javnim nabavkama BiH u 2012.godini“, zasnovane na rezultatima istraživanja Centra za razvoj medija i analize o 97 rješenja Ureda za žalbe, a u korist žalitelja i paušalnog pristupa temi u kojoj se tretira provedba Zakona , bh. javnost upoznajemo sa slijedećim: - JP Elektroprivreda BIH u 2012. godini je sprovela 4.286 nabavki - JP Elektroprivreda BiH ne krši Zakon o javnim nabavkama u BiH - Odluke ureda za žalbe ne predstavljaju kršenje Zakona o javnim nabavkama - JP Elektroprivreda BIH upute Ureda za žalbe strogo poštuje
04. april 2013.
JP EPBiH objavila Javni oglas za eksproprijaciju u cilju izgradnje HE ¨Vranduk¨
Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine objavilo je 27.marta 2013. godine, na osnovu odredbe člana 23. Zakona o eksproprijaciji Federacije BiH Javni oglas za pokušaj sporazumnog prenosa prava vlasništva na nekretninama za koje je utvrđen javni interes za eksproprijaciju u cilju izgradnje HE ¨Vranduk¨.
04. april 2013.
JP EPBiH i JP BH Pošta : Potpisan Ugovor o realizaciji pilot projekta - printanje, kovertiranje i dostava računa za domaćinstva
S ciljem unapređenja odnosa s kupcima električne energije, dr. Elvedin Grabovica generalni direktor JP Elektroprivreda BiH i Mujo Butković, generalni direktor JP BH Pošta, potpisali su 27.marta 2013. godine u prostorijama JP BH Pošta, Ugovor o realizaciji pilot projekta - printanje, kovertiranje i dostava računa za utrošenu električnu energiju kupcima iz kategorije domaćinstava.
04. april 2013.
Za sponzorstvo vrhunskih državnih reprezentacija JP EPBiH izdvojila 400 hiljada KM
Na osnovu ranijih sugestija Vlade FBiH o sponzorstvu sportskih selekcija Bosne i Hercegovine, a imajući u vidu dosadašnje uspjehe nogometne, košarkaške, rukometne i reprezentacije u sjedećoj odbojci, JP Elektroprivreda BiH je donijela Odluku o izdvajanju finansijskih sredstava za sponzoriranje državnih reprezentacija kako bi se vrhunskim sportistima olakšalo finansiranje nastupa na državnim i međunarodnim takmičenjima, te organizacija takmičenja kojim se promoviše država BiH. Za sponzorisanje Nogometnog/fudbalskog, Košarakaškog , Rukometnog i Saveza sjedeće odbojke BiH, JP Elektroprivreda BiH izdvojila je 400.000 KM.
04. april 2013.
Za izgradnju HE Vranduk i Una-Kostela EBRD odobrio tranšu kredita od 35 miliona EURA
Delegacija Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH koju predvodi dr. Elvedin Grabovica, generalni direktor, u Londonu je uspješno okončala pregovore sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) o finansiranju izgradnje Hidroelektrane ¨Vranduk¨ na rijeci Bosni i proširenju kapaciteta Hidroelektrane ¨Una – Kostela¨na rijeci Uni. Evropska banka za obnovu i razvoj odobrila je Javnom preduzeću Elektroprivreda BiH kredit u iznosu 35 miliona Eura, po veoma povoljnim uslovima.
04. april 2013.
JP EPBIH : Sastanak u cilju poboljšanja poslovanja rudnika
U prostorijama Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH, 13. marta 2013. godine, održan je sastanak članova Upravnog odbora samostalnog sindikata radnika rudnika FBiH sa dr. Elvedinom Grabovicom, generalnim direktorom JP Elektroprivreda BiH i Senadom Sarajlićem, izvršnim direktorom za proizvodnju.