Aktuelnosti

11. maj 2012.
JP Elektroprivreda BiH drugi najpoželjniji poslodavac u BiH
Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine izabrano je za drugog najpoželjneg poslodavca u BiH u 2012. godini u istraživanju internet poslovnog portala ""Posao.ba"".Priznanje koje je dodijeljeno JP Elektroprivreda Bosne i Hecegovine uručeno je Mensuri Zuka , izvršnoj direktorici za pravne i kadrovske poslove JP EPBiH.
11. maj 2012.
Sindikati rudara zadovoljni obimom ulaganja u rudnike
Na sastanku Uprave JP EPBiH s predstavnici Sindikata radnika zaposlenih u rudnicima BiH, Sindikata rudara u FBiH i Sindikata elektroenergetskih radnika BiH, kojim je predsjedavao dr Elvedin Grabovica, generalni direktor JP EPBiH, analiziran je dosadašnji angažman u realizaciji ulaganja u modernizaciju rudnika i realizaciji aktivnosti na racionalizaciji poslovanja.
07. maj 2012.
Proizvodni proces u Rudniku „Breza“ i dalje obustavljen
Nakon teške nesreće koja se dogodila jučer u Rudniku mrkog uglja „Breza“, u kojoj je život izgubio rudar Sakib Tatarević, proizvodni proces u Rudniku je i dalje obustavljen.Obdukcija tijela poginulog rudara Sakiba Tatarevića biće obavljena u poslijepodnevnim satima u prostorijama Gradskih grobalja u Visokom.
07. maj 2012.
Počela podjela štednih sijalica
Javno preduzeće Elektroprivreda BiH od danas nastavlja provoditi kampanju podjele štednih sijalica. U nastavku kampanje, po jedna štedna sijalica biće poklonjena penzionerima koji koriste penziju do iznosa zajamčene penzije (414,30KM ),uključujući i zajamčeni iznos i korisnicima stalne novčane pomoći.
27. april 2012.
Elektroprivreda nastavlja kampanju podjele štednih sijalica
Javno preduzeće Elektroprivreda BiH će od 07.05.2012. godine, nastaviti provoditi kampanju podjele štednih sijalica.. U nastavku kampanje, po jedna štedna sijalica biće poklonjena penzionerima koji koriste penziju do iznosa zajamčene penzije (414,30KM ),uključujući i zajamčeni iznos i korisnicima stalne novčane pomoći.
25. april 2012.
RMU „Kakanj“ dobio okolinske dozvole za proizvodnju i preradu uglja
Federalno ministarstvo okoliša i turizma izdalo je okolišne dozvole Rudniku mrkog uglja „Kakanj“ za pogone: „Haljinići“, Površinski kop „Vrtlište“ i „Separacija“. U ova tri pogona godišnje se proizvodi 1,2 miliona tona uglja. Rješenjima o okolišnim dozvolama potvrđeno je da su pogoni ekološki prihvatljiv i da se tehničko tehnološkim postupcima eksploatacije, čišćenja, klasiranja i miješenja uglja neće ugrožavati okoliš, te da se primjenjuju i poštuju utvrđene granične zakonske vrijednosti za emisije štetnih i otpadnih materija u zrak, vodu i tlo i drugih negativnih uticaja.
23. april 2012.
Humaniji rad u Rudniku „Zenica“ – od danas bez upotrebe eksploziva u jamama!
U „Staroj jami“ Rudnika mrkog uglja „Zenica“ na dubini od 400 metara, puštena je u rad mašina za izradu jamskih prostorija. Mašinu, koja je nabavljena sredstvima JP Elektroprivreda BiH, u rad je pustio dr Elvedin Grabovica generalni direktor JP EPBiH. Mašina za izradu jamskih prostorija omogućit će mehanizovanu izradu rudarskih jamskih prostorija, umjesto do sada korištene metode ručne izrade s miniranjem i ručnim utovarom uglja. Očekivani efekti ulaganja su povećanje produktivnosti, kontinuitet izrade jamskih prostorija, te značajno unaprijeđenje humanizacije rada u RMU „Zenica“.
20. april 2012.
Produžena Odluka o davanju pozajmice rudnicima uglja za zbrinjavanje radnika
Na 25. Skupštini dioničara Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, održanoj 20. aprila 2012. godine, odlukom dioničara produžena je Odluka o davanju pozajmica zavisnim društvima – rudnicima uglja koji posluju u sastavu Koncerna EPBiH, radi finansiranja podsticajnih mjera sporazumnog prestanka ugovora o radu.
19. april 2012.
Implementacija SAP sistema u završnoj fazi
četvrti sastanak Upravljačkog odbora projekta „Proširenje (Roll-out) SAP informacionog sistema za upravljanje finansijama FMIS - Financial Management Information System“ sa dr Elvedinom Grabovicom, generalnim direktorom JP EP BiH na čelu, održan je 18.4.2012. godine u Direkciji JP Elektroprivreda BiH.Voditelj projekta u ime JP EPBiH Edin Mujagić, izvršni direktor za ekonomske poslove i Mirko Slovjak voditelj projekta iz vodeće regionalne konzalting kompanije za SAP rješenja b4b d.o.o. Zagreb, upoznali su članove Upravljačkog odbora sa završenim i predstojećim aktivnostima u realizaciji SAP-a.
18. april 2012.
Za investicije na području ED Bihać 13,3 miliona KM
U Elektrodistribuciji Bihać održan je sastanak članova Uprave JP EPBiH i čelnih ljudi bihaćke elektrodistribucije. Tokom susreta razgovarano je o planiranih investicijama u elektroenergetske objekte na području Unsko-sanskog kantona za šta je u ovoj godini predviđeno 13,3 miliona KM.