Aktuelnosti

29. august 2012.
Na Podveležju instalirana stanica za mjerenje karakteristika vjetra
Na lokalitetu Podveležje završena je montaža rešetkastog mjernog stuba visine 80 m, s opremom za mjerenje karakteristika vjetra i daljinsko prikupljanje podataka. Instalaciju je obavila domaća firma Instruments d.o.o. iz Sarajeva, u saradnji sa stručnim timom JP EPBiH.
27. august 2012.
Obilježena 22. godišnjica rudarske nesreće
U znak sjećanja na 180 rudara koji su poginuli u teškoj rudarskoj nesreći prije 22 godine, rudari Rudnika ½Kreka½, članovi porodica poginulih rudara, predstavnici federalne, kantonalne, općinske vlasti, te brojne delegacije položile su cvijeće na spomen obilježje ispred trajno zatvorenog ulaza u jamu ½Dobrnja-jug½.
22. august 2012.
Počeli s radom novi kamioni za transport uglja
Na Površinskom kopu „Vrtlište“ Rudnika mrkog uglja „Kakanj,, puštena su u rad četiri nova kiper kamiona za transport uglja na industrijskim saobraćajnicama Kopa.Vrijednost investicije JP Elektroprivreda BiH je 652.850 KM. Nabavka kamiona finansirana je iz sredstava dokapitalizacije rudnika uglja koji su u sastavu Koncerna.
10. august 2012.
Ugovor o koncesiji za HE "Vranduk" – Investicija JP EPBiH vrijedna 126 miliona KM
Dr Elvedin Grabovica, generalni direktor JP EPBiH i Erdal Trhulj ministar industrije, rudarstva i energije u Vladi FBiH potpisali su 10.08.2012. godine u prostorijama Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Ugovor o koncesiji za Hidroelektranu "Vranduk". Ugovor o koncesiji zaključen je na vremenski period od 30 godina, uz mogućnost produženja.
03. august 2012.
Objavljen Javni poziv za izgradnju Bloka 7 TE "Tuzla"
Javno preduzeće Elektroprivreda BiH objavila je Javni poziv za pretkvalifikaciju za izbor Projektnog partnera za zajedničko ulaganje u Projekat izgradnje Bloka 7 – 450 MW Termoelektrane "Tuzla"
20. juli 2012.
Prije 56 godina proizvedeni prvi kilovati iz TE "Kakanj"
U 13,05 sati, 20. jula 1956. godine u Termoelektrani "Kakanj proizvedeni su prvi kilovatsati električne energije. Do tog trenutka električna energija se proizvodila u termocentrali Rudnika "Kakanj". Kao jedan od značajnih datuma iz historije Kaknja, ovaj datum ima i poseban značaj za proizvodnju električne energije u Bosni i Hercegovini.Izgradnja termoelektrane je vršena etapno, u periodu od 1947. do 1988. godine. Proizvodnja električne energije je počela 1956. godine, puštanjem u pogon blokova 1 i 2, i povećavala se sukcesivnim puštanjem u pogon blokova 3 i 4 - 1960. godine, Bloka 5 - 1969., Bloka 6 -1977. i Bloka 7 - 1988. godine.
16. juli 2012.
JP EPBiH: Aneks Ugovora za projekat vrijedan 125 miliona KM
Dr Elvedin Grabovica, generalni direktor JP EPBiH i Amer Zagorčić, ministar privrede u Vladi Hercegovačko-neretvanskog kantona potpisali su 16. Jula 2012. godine u Mostaru, Aneks Ugovora o koncesiji za Vjetropark "Podveležje" . Vrijednost projekta je 125 miliona KM. Izgradnja Vjetroparka" Podveležje" sa 16 vjetroagregata ukupne snage 32-48 MW i mogućom godišnjom proizvodnjom električne energije od 75 do 100 GWh planirana je na području Podveležja na mikrolokacijama Mali Grad i Svetigora.
12. juli 2012.
Predstavljen Javni poziva za izbor projektnog partnera, zajedničko ulaganje u Projekat Bloka 7
Objavljivanjem Javnog poziva za izbor projektnog partnera za zajedničko ulaganje u Projekat izgradnje Bloka 7 Termoelektrane "Tuzla", Javno preduzeće Elektroprivreda BiH počinje pripremne aktivnostima za izgradnju Blok 7 jedne od najvećih planiranih investicija u BiH čija je vrijednost 1,499 mlrd. KM. Početak izgradnje je planiran u 2014. godini dok će proizvodnja električne energije početi 2018. godine, rekao je u obraćanju novinarima na konferenciji za štampu dr Elvedin Grabovica, generalni direktor JP EPBiH.
12. juli 2012.
JP Elektroprivreda BiH nastavlja kampanju potpisivanja ugovora s kupcima
Opštim uslovima za isporuku električne energije, koje je shodno svojim nadležnostima propisala Regulatorna komisija za električnu energiju Federacije BiH (FERK), definisano je da se se odnosi između krajnjih kupaca električne energije, distributera i snabdjevača uređuju Ugovorom o korištenju distributivne mreže i Ugovorom o snabdijevanju električnom energijom.U tom cilju je JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo 2009. godine pokrenula kampanju potpisivanja ugovora s kupcima električne energije.
12. juli 2012.
Od Nezuka do Potočara u spomen nevinim žrtvama
Više od 7.000 učesnika ovogodišnjeg"Marša mira" krenulo je 8. jula 2012. godine iz Nezuka kod Sapne ka Srebrenici kako bi, pješačeći stazom dugom oko 120 kilometara, oživjeli sjećanje na kolonu smrti koja se u julu 1995. godine iz Srebrenice probijala prema ovom selu.