Aktuelnosti

10. decembar 2013.
Upozorenje: Otuđenja i oštećenja elektroenergetskih objekata - opasna za ljudske živote
Iz Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH ukazujemo na, u posljednje vrijeme, naročito izražen problem otuđenja (krađe) i oštećenja dijelova elektrodistributivne mreže, postrojenja i opreme koja je u vlasništvu Javnog preduzeća.
06. decembar 2013.
Izgradnja i eksploatacija novih objekata osigurava višemilionske prihode lokalnoj zajednici
Na Međunarodnom ekonomskom forumu ¨Korporativno upravljanje u BiH - Kako i kuda dalje¨ (Dubrovnik, 5.i 6.decembar 2013.godine), dr. Elvedin Grabovica, generalni direktor JP Elektroprivreda BiH, govorio je o temi ¨Utjecaj izgradnje novih energetskih objekata na razvoj lokalne zajednice¨. Dr.Grabovica je predstavio koncept razvoja elektroenergetskih objekata u JP Elektroprivreda BiH i analizu pratećih efekata u periodu izgradnje i korištenja novih proizvodnih kapaciteta.
04. decembar 2013.
Informacija za kupce električne energije JP Elektroprivreda BiH
Vlada FBiH donijela je Odluku o utvrđivanju jediničnih iznosa naknada za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i kogeneracije za 2013. godinu („Sl. novine F BIH“, broj: 95/13 od 29.11.2013. godine). Odlukom je propisana obaveza plaćanja naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i kogeneracijskih postrojenja od strane svih kupaca električne energije, a kao dodatak na cijenu električne energije.
02. decembar 2013.
Nove mašine za rudnike ¨Kakanj¨ i ¨Breza¨
U Direkciji JP Elektroprivreda BiH, 2. decembra 2013. godine, potpisani su ugovori o nabavci dvije mašine tip AM-50z-w, za izradu jamskih prostorija u rudnicima mrkog uglja ¨Kakanj¨ i ¨Breza¨, ukupne vrijednosti 2,5 miliona KM. Mašine su nabavljene sredstvima JP Elektroprivreda BiH u procesu dokapitalizacije rudnika koji su u sastavu Koncerna EPBiH.
21. novembar 2013.
Podrška Vlade FBiH za nastavak aktivnosti u vezi sa izborom projektnog partnera za Blok 7
Vlada Federacije BiH prihvatila je Informaciju JP Elektroprivreda BiH u vezi sa izborom projektnog partnera za zajedničko ulaganje u projekat izgradnje Bloka 7 - 450 MW u TE „Tuzla“.
13. novembar 2013.
JP EP BiH i EP HZHB : Ugovor o kupoprodaji elekrične energije, vrijedan 21, 2 miliona KM
Dr. Elvedin Grabovica, generalni direktor JP Elektroprivreda BiH i Nikola Krešić, generalni direktor JP Elektroprivreda HZHB, potpisali su 13. novembra 2013. godine u Mostaru, Ugovor o kupoprodaji električne energije u 2014. godini, vrijedan 21,2 miliona KM.
30. oktobar 2013.
35 miliona Eura za izgradnju HE ¨Vranduk¨ i proširenje kapaciteta HE ¨Una Kostela¨
Dr. Elvedin Grabovica, generalni direktor JP Elektroprivreda BiH i gospodin Libor Krkoska, direktor Ureda Evropske banke za obnovu i razvoj u BiH, potpisali su 30. oktobra 2013. godine u prisustvu Nermina Nikšića, premijera FBiH, Sporazum o zajmu za realizaciju Projekta izgradnje HE ¨Vranduk¨ i Proširenja kapaciteta HE¨Una Kostela¨, vrijedan 35 miliona Eura.
25. oktobar 2013.
Odgođene najavljene obustave isporuke električne energije
JP Elektroprivreda BiH odgađa najavljenu obustavu isporuke električne energije preduzećima KJKP Vodovod i Kanalizacija d.o.o. Sarajevo, KJKP Gras d.o.o. Sarajevo, KJP ZOI 84 Olimpijski centar Sarajevo d.o.o. Sarajevo, Hidrogradnja d.d. Sarajevo i Javna rasvjeta Kantona Sarajevo, zbog izmirenja obaveza po tekućoj fakturi (septembar 2013.godine) koja će biti izvršena najkasnije do ponedjeljka, 28.10.2013.godine.
25. oktobar 2013.
Dom naroda Parlamenta FBiH dao saglasnost za kreditno zaduženje JP EPBiH
Dom naroda Parlamenta FBiH je 24.oktobra 2013.godine, dao saglasnost za kreditno zaduženje JP Elektroprivreda BiH kod Evropske banke za obnovu i razvoj u iznosu 35 miliona Eura za realizaciju projekata izgradnje HE ¨Vranduk¨ i rehabilitaciju i proširenje kapaciteta HE Una Kostela.
24. oktobar 2013.
Prelaskom na zimsko računanje vremena, jeftinija električna energija od 13 do 16 i od 22 do 07 sati
Obavještavamo cijenjene kupce električne energije koje snabdijeva Javno preduzeće Elektroprivreda BiH, da prelaskom na zimsko računanje vremena, u noći sa 26. na 27. oktobar 2013. godine, dolazi i do promjene u primjeni viših i nižih dnevnih tarifnih stavova ( period kada je tzv. jeftinija i skuplja električna energija).