Aktuelnosti

19. mart 2014.
Dr.Grabovica o novim proizvodnih objektima JP EPBiH i pratećim efektima izgradnje
Na centralnoj svečanosti obilježavanja, 22. marta – Svjetskog dana voda, koja se od 19. do 20. marta 2014. godine, održava u Zenici, dr. Elvedin Grabovica, generalni direktor JP Elektroprivreda BiH predstavio je koncept razvoja elektroenergetskih objekata u JP Elektroprivreda BiH i analizu pratećih efekata u periodu izgradnje i korištenja novih proizvodnih kapaciteta.
14. mart 2014.
U Direkciji uspješno okončan prvi nadzorni audit integriranog sistema upravljanja
U Direkciji JP Elektroprivreda BiH, 13. marta 2014. godine, uspješno je proveden prvi nadzorni audit prema zahtjevima standarda EN ISO 9001:2008 i OHSAS 18001:2007.
11. mart 2014.
Bez kompanija kao što je JP EPBiH uspjeh bosanskohercegovačke košarke ne bi bio moguć
Harun Mahmutović, generalni sekretar Košarkaškog saveza BiH i Igor Stojanović, direktor svih košarkaških reprezentacija BiH, uručili su zahvalnicu dr. Elvedinu Grabovici, generalnom direktoru JP Elektroprivreda BiH, prijatelju Košarkaškog saveza BiH.
07. mart 2014.
Grant za Vjetropark “Vlašić”
Vlada FBiH donijela je Odluku o davanju saglasnosti za prihvatanje granta Europske investicijske banke za Vjetropark “Vlašić” u iznosu od 755.000 eura. U okviru tehničke pomoći, u skladu sa Okvirom za ulaganje u zapadni Balkan, prošle godine je zaključen sporazum između Evropske investicijske banke (EIB), Bosne i Hercegovine i Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo kojim je EIB učinila Bosni i Hercegovini dostupnim grant sredstva u ovom iznosu.
07. mart 2014.
Sredstva za gradnju nove dvije hidroelektrane
Vlada FBiH prihvatila je zaduženje Federacije BiH po Sporazumu o zajmu i projektu između Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW), Bosne i Hercegovine, Federacije BiH i Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo u iznosu od 30.000.000 eura, s ciljem izgradnje Hidroelektrane „Janjići“.
07. mart 2014.
Prestrukturiranje elektroenergetskog sektora
Vlada FBiH usvojila je Program o prestrukturiranju elektroenergetskog sektora u FBiH. Program je povezan s drugim aktivnostima u elektroenergetskom sektoru, što uključuje funkcionisanje Regulatorne komisije u zakonima predviđenom obimu, posebno u pogledu neovisnosti i stvaranja pretpostavki za otvaranje tržišta električne energije i odvajanja reguliranih i tržišnih djelatnosti, te modernizaciju i prestrukturiranje rudnika uglja.
05. mart 2014.
JP EPBiH objavila Javni oglas za drugu fazu eksproprijacije s ciljm izgradnje HE ¨Vranduk
Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine objavilo je 05.marta 2014. godine, na osnovu odredbe člana 23. Zakona o eksproprijaciji Federacije BiH Javni oglas za pokušaj sporazumnog prenosa prava vlasništva na nekretninama za koje je utvrđen javni interes za eksproprijaciju s ciljem izgradnje HE ¨Vranduk¨- II faza.
03. mart 2014.
JP Elektroprivreda BiH stipendira 30 najboljih studenata elektrotehnike i mašinstva
Najbolji studenti elektrotehnike i mašinstva koji su nakon okončanog javnog konkursa stekli pravo na stipendiju JP Elektroprivreda BiH, susreli su se 3. marta 2014. godine, u prostorijama JP Elektroprivreda BiH sa dr. Elvedinom Grabovicom, generalnim direktorom, Mensurom Zukom, izvršnom direktoricom za pravne i kadrovske poslove i Emirom Aganovićem, pomoćnikom generalnog direktora za razvoj.
28. februar 2014.
Uprave JP EPBiH i Energoinvesta o važnosti saradnje bh. kompanija
Sastanak uprava Elektroprivreda BiH i Energoinvesta na čelu sa generalnim direktorima kompanija dr. Elvedinom Grabovicom i mr. Enesom Čengićem održan je 26. februara 2014. godine, u Sarajevu u prostorijama Energoinvesta. Tokom susreta razgovarano je o važnosti saradnje dvije državne kompanije u realizaciji investicija u elektroenergetskom sektoru.
27. februar 2014.
U periodu od 2014. do 2016. godine planirana ulaganja od 2 milijarde KM
Predstavnici dioničara na tridesetoj Skupštini JP Elektroprivreda BiH održanoj 27. februara 2014. godine, usvojili su Plan poslovanja za period od 2014. do 2016. godine. U trogodišnjem periodu JP EPBiH planira u kapitalne objekte, djelatnosti proizvodnje, distribucije, snabdijevanja i trgovine, rudnike i druge zajedničke projekte, investirati oko 2 milijarde KM iz vlastitih i eksternih izvora finansiranja.