Aktuelnosti

19. decembar 2013.
KfW odobrio 65 miliona Eura kredita Elektroprivredi BiH
Njemačka razvojna banka (Kreditanstalt für Wiederaufbau - KfW ) odobrila je JP Elektroprivreda BiH kredit za finansiranje izgradnje Vjetroparka „Podveležje“, u iznosu 65 miliona Eura unutar okvira razvojne saradnje između SR Njemačke i BiH. Rok otplate kredita je 15 godina, uključujući i 3 godine grace perioda.
12. decembar 2013.
JP EPBiH od Evropskog suda zatražila zaštitu prava vlasništva na nekretninama u Hrvatskoj
JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo podnijela je Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu 29.11.2013. godine, šest predstavki kojima je zatražila zaštitu prava vlasništva na nekretninama u Republici Hrvatskoj. Predstavke se odnose na nekretnine (objekte i zemljišta) koje JP Elektroprivreda BiH posjeduje u Sutivanu, Gradcu, Makarskoj, Biogradu na Moru, Lukoranu i Baškoj Vodi.
10. decembar 2013.
Upozorenje: Otuđenja i oštećenja elektroenergetskih objekata - opasna za ljudske živote
Iz Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH ukazujemo na, u posljednje vrijeme, naročito izražen problem otuđenja (krađe) i oštećenja dijelova elektrodistributivne mreže, postrojenja i opreme koja je u vlasništvu Javnog preduzeća.
06. decembar 2013.
Izgradnja i eksploatacija novih objekata osigurava višemilionske prihode lokalnoj zajednici
Na Međunarodnom ekonomskom forumu ¨Korporativno upravljanje u BiH - Kako i kuda dalje¨ (Dubrovnik, 5.i 6.decembar 2013.godine), dr. Elvedin Grabovica, generalni direktor JP Elektroprivreda BiH, govorio je o temi ¨Utjecaj izgradnje novih energetskih objekata na razvoj lokalne zajednice¨. Dr.Grabovica je predstavio koncept razvoja elektroenergetskih objekata u JP Elektroprivreda BiH i analizu pratećih efekata u periodu izgradnje i korištenja novih proizvodnih kapaciteta.
04. decembar 2013.
Informacija za kupce električne energije JP Elektroprivreda BiH
Vlada FBiH donijela je Odluku o utvrđivanju jediničnih iznosa naknada za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i kogeneracije za 2013. godinu („Sl. novine F BIH“, broj: 95/13 od 29.11.2013. godine). Odlukom je propisana obaveza plaćanja naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i kogeneracijskih postrojenja od strane svih kupaca električne energije, a kao dodatak na cijenu električne energije.
02. decembar 2013.
Nove mašine za rudnike ¨Kakanj¨ i ¨Breza¨
U Direkciji JP Elektroprivreda BiH, 2. decembra 2013. godine, potpisani su ugovori o nabavci dvije mašine tip AM-50z-w, za izradu jamskih prostorija u rudnicima mrkog uglja ¨Kakanj¨ i ¨Breza¨, ukupne vrijednosti 2,5 miliona KM. Mašine su nabavljene sredstvima JP Elektroprivreda BiH u procesu dokapitalizacije rudnika koji su u sastavu Koncerna EPBiH.
21. novembar 2013.
Podrška Vlade FBiH za nastavak aktivnosti u vezi sa izborom projektnog partnera za Blok 7
Vlada Federacije BiH prihvatila je Informaciju JP Elektroprivreda BiH u vezi sa izborom projektnog partnera za zajedničko ulaganje u projekat izgradnje Bloka 7 - 450 MW u TE „Tuzla“.
13. novembar 2013.
JP EP BiH i EP HZHB : Ugovor o kupoprodaji elekrične energije, vrijedan 21, 2 miliona KM
Dr. Elvedin Grabovica, generalni direktor JP Elektroprivreda BiH i Nikola Krešić, generalni direktor JP Elektroprivreda HZHB, potpisali su 13. novembra 2013. godine u Mostaru, Ugovor o kupoprodaji električne energije u 2014. godini, vrijedan 21,2 miliona KM.
30. oktobar 2013.
35 miliona Eura za izgradnju HE ¨Vranduk¨ i proširenje kapaciteta HE ¨Una Kostela¨
Dr. Elvedin Grabovica, generalni direktor JP Elektroprivreda BiH i gospodin Libor Krkoska, direktor Ureda Evropske banke za obnovu i razvoj u BiH, potpisali su 30. oktobra 2013. godine u prisustvu Nermina Nikšića, premijera FBiH, Sporazum o zajmu za realizaciju Projekta izgradnje HE ¨Vranduk¨ i Proširenja kapaciteta HE¨Una Kostela¨, vrijedan 35 miliona Eura.
25. oktobar 2013.
Odgođene najavljene obustave isporuke električne energije
JP Elektroprivreda BiH odgađa najavljenu obustavu isporuke električne energije preduzećima KJKP Vodovod i Kanalizacija d.o.o. Sarajevo, KJKP Gras d.o.o. Sarajevo, KJP ZOI 84 Olimpijski centar Sarajevo d.o.o. Sarajevo, Hidrogradnja d.d. Sarajevo i Javna rasvjeta Kantona Sarajevo, zbog izmirenja obaveza po tekućoj fakturi (septembar 2013.godine) koja će biti izvršena najkasnije do ponedjeljka, 28.10.2013.godine.